Sembilan Ahli Suruhanjaya Sekuriti yang dilantik oleh Menteri Kewangan:

Datuk Ranjit Ajit Singh

Pengerusi, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Dato Dr Nik Ramlah

Timbalan Pengerusi Eksekutif, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Datuk Francis Tan Leh Kiah

Pengarah Urusan, Azman, Davidson & Co., Advocates & Solicitors

Dato’ Gumuri bin Hussain

Pengerusi, SME Bank (Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Bhd)

Encik Fazlur Rahman Ebrahim

Mantan Pengarah Urusan, Prokhas Sdn Bhd

Tan Sri Mohamed Jawhar Hassan

Pengerusi, Institut Pengajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia

Tan Sri Hasmah Abdullah

Mantan Ketua Pengarah/Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Dato’ Dr Madinah binti Mohamad

Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia

Dato’ Mat Noor Bin Nawi

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar), Kementerian Kewangan