PINDAAN

NO P.U.

TAJUK

PENERBITAN/KUAT KUASA

Akta A1406

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2011 (pdf)

3 Oktober 2011
[P.U.(B) 518/2011]

Akta A1370

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2010 (pdf)

1 Aprilil 2010
[P.U.(B) 142/2010]

PERATURAN

NO P.U.

TAJUK

PENERBITAN
/KUAT KUASA

88/2011

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Fi) 2011 (pdf)

15 Mac 2011

437/2010

Peraturan-peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010 (pdf)

30 Disember 2010

335/2010

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Mekanisme Penstabilan Harga) (Pindaan) 2010 (pdf)

1 Oktober 2010

135/2009

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan(Mekanisme Penstabilan Harga) (Pindaan) 2009 (pdf)

02 April 2009

129/2009

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (Pembetulan) (pdf)

26 Mac 2009

336/2007

Peraturan-peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007

28 September 2007

8/2008

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Mekanisme Penstabilan Harga) 2008 (pdf)

11 Januari 2008

PERINTAH

NO P.U.

TAJUK

PENERBITAN
/KUATKUASA

337/2011

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Waran Indeks) 2011 (pdf)

4 Oktober 2011

336/2011

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 1,2,3 dan 4) 2011 (pdf)

4 Oktober 2011

287/2009

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 5) 2009 (pdf)

3 Ogos 2009

128/2009

Perintah Pasaran Modal danPerkhidmatan (Pindaan Jadual 3 dan 4) 2009 (pdf)

26 Mac 2009

66/2009

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaiansubseksyen 98(1) (Dana Dagangan Bursa ) 2009 (pdf)

20 Februariruari 2009

65/2009

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 4) 2009 (pdf)

20 Februari 2009

440/2008

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaian Penggal 5 Bahagian VI) (Bank Islam) 2008 (pdf)

5 Disember 2008

439/2008

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaian Penggal 5 bahagian VI) (Pengurusan Kumpulan Wang) 2008 (pdf)

5 Disember 2008

263/2008

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 8) 2008 (pdf)

01 Ogos 2008

11/2008

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaian Penggal 5 Bahagian VI) 2008 (pdf)

18 Januari 2008

12/2008

Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaian Penggal 5 Bahagian VI) (Pindaan) 2008 (pdf)

18 Januari 2008

PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA

NO P.U.

TAJUK

PENERBITAN
/KUATKUASA

P.U.(B)
518/2011

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2011 (pdf)

(Menteri menetapkan 3 Oktober 2011 sebagai tarikh kesemua peruntukan Akta itu mula berkuatkuasa kecuali perenggan 25(a) Akta)

3 Oktober 2011

P.U.(B) 142/2010

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2010 (pdf)

1 April 2010

P.U. (B) 143/2010

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (pdf)

1 April 2010

P.U. (B) 342/2007

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (pdf)

(Menteri menetapkan 28 September 2007 sebagai tarikh kesemua peruntukan mula kuatkuasa kecuali Penggal 2 Bahagian VI Akta)

28 September 2007