Hari Terbuka Pelajar
SC menganjurkan beberapa siri Hari Terbuka kepada para pelajar yang ingin mengenali SC dan pasaran modal dengan lebih dekat. Pada tahun ini, siri Hari Terbuka akan memberi tumpuan khas kepada literasi kewangan oleh SIDC.

Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk:
  • SC dan peranannya dalam pasaran modal
  • Rangkuman pasaran modal 
  • Saluran modal insan ke dalam pasaran modal

Untuk menetapkan lawatan pada mana-mana tarikh di atas, hubungi melalui surat kepada:
Ketua
Jabatan Hal Ehwal Korporat
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
No 3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara, 50490 Kuala Lumpur
Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Hal Ehwal Korporat melalui email: [email protected] or fax: 03-62015078.
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup