Hari Terbuka Pelajar
SC menganjurkan beberapa siri Hari Terbuka kepada para pelajar yang ingin mengenali SC dan pasaran modal dengan lebih dekat. Pada tahun ini, siri Hari Terbuka akan memberi tumpuan khas kepada literasi kewangan oleh SIDC.

Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk:
  • SC dan peranannya dalam pasaran modal
  • Rangkuman pasaran modal 
  • Saluran modal insan ke dalam pasaran modal

Untuk menetapkan lawatan pada mana-mana tarikh di atas, hubungi melalui surat kepada:
Ketua
Jabatan Hal Ehwal Korporat
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
No 3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara, 50490 Kuala Lumpur
Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Hal Ehwal Korporat melalui email: [email protected] or fax: 03-62015078.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup