AOB Denda Juruaudit kerana Ketidakpatuhan dengan Piawaian Pengauditan Antarabangsa
25 Ogos 2021

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengumumkan bahawa Sharinah Mohamed Iqbal, rakan audit PKF, telah dikenakan denda kerana melanggar seksyen 31Z(1)(b) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) kerana gagal mematuhi Piawaian Pengauditan Antarabangsa semasa mengaudit entiti kepentingan awam (PIE). Mematuhi piawaian audit merupakan syarat pendaftaran untuk semua individu yang berdaftar dengan AOB.
Sebagai Rakan Kongsi Tugasan (Engagement Partner) yang bertanggungjawab ke atas audit PIE, Sharinah telah gagal melaksanakan prosedur audit yang sewajarnya dan memperoleh bukti audit yang kukuh untuk menyokong pendapat audit berkaitan kemampuan PIE untuk kekal beroperasi.

Secara khususnya, Sharinah telah gagal membuat susulan ke atas status pinjaman bank PIE berkenaan dan memperolehi bukti audit yang selanjutnya untuk menyokong kesimpulannya berkaitan dengan kemampuan PIE itu untuk membayar pinjaman banknya. Di samping itu, dia tidak melakukan penilaian kuantitatif ke atas kedudukan aliran tunai PIE yang lemah dan kemampuannya untuk memenuhi semua komitmen dan obligasinya.

Sharinah tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan AOB tersebut dalam tempoh yang ditentukan di dalam SCMA.
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup