AOB SC Tegaskan Keperluan Kualiti Audit Tinggi Berikutan Covid-19
7 April 2020   |   Kuala Lumpur

Lembaga Pengawasan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit berhubung kepentingan dalam memastikan audit berkualiti tinggi ke atas laporan kewangan Entiti Kepentingan Awam (PIE) berikutan cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik Covid-19.

Dalam satu pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit, AOB yang mengawal selia juruaudit PIE, hari ini berkata bahawa mereka memantau rapi impak pandemik tersebut terhadap kualiti laporan kewangan PIE.

"Kami sedar akan kesulitan yang dihadapi oleh juruaudit yang perlu menjalankan audit secara jarak jauh dan mempunyai akses terhad kepada buku kewangan dan rekod pelanggan. Pembabitan audit boleh mengambil masa yang lebih lama, menyebabkan kelewatan dalam pelaporan mesyuarat atau tarikh akhir kawal selia," menurut Datuk Syed Zaid Albar, Pengerusi SC.

Untuk meringankan cabaran yang dihadapi oleh firma tersebut, AOB telah mengumumkan bahawa pengawal selia audit tersebut hanya akan memulakan pemeriksaan ke atas firma audit PIE selepas 15 Mei 2020. Firma yang dikehendaki mengemukakan pelan tindakan pemulihan kepada AOB akan diberikan tarikh akhir yang dilanjutkan sehingga 30 Jun 2020.

AOB juga telah melanjutkan pembayaran fi pendaftaran sehingga 1 Julai 2020. Pelaksanaan Laporan Ketelusan Audit syarikat audit berdaftar AOB yang besar akan ditangguhkan sehingga 2021.

"Kami sedar bahawa kebimbangan semasa yang dihadapi oleh firma audit dan PIE adalah untuk memastikan kesinambungan operasi perniagaan dan keupayaan mereka untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran dan industri. Walau bagaimanapun, AOB SC berpendapat bahawa keadaan semasa tidak seharusnya menjejaskan penyampaian audit berkualiti tinggi. Mereka yang bertanggungjawab terhadap tadbir urus, khususnya Jawatankuasa Audit, perlu lebih berwaspada dan berhati-hati dalam memastikan maklumat kewangan yang boleh dipercayai dan teraudit disediakan kepada para pelabur dan pemegang saham untuk membuat keputusan yang bermaklumat," tambah Syed Zaid.

Juruaudit dan Jawatankuasa Audit, serta mereka yang dipertanggungjawabkan dengan tadbir urus, harus bekerjasama rapat dalam tempoh ini untuk memastikan kualiti audit dan membolehkan audit dilaksanakan dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan.

"PIE perlu faham bahawa adalah penting juruaudit diberi masa yang mencukupi untuk menjalankan kerja mereka, dalam sesetengah kes, menghendaki syarikat untuk menukar tarikh akhir pelaporan mereka," kata Dato 'Gumuri Hussain, Pengerusi Bukan Eksekutif AOB.

AOB bertanggungjawab atas pendaftaran juruaudit PIE atau kumpulan wang jadual yang ditakrifkan dalam Jadual 1 Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Pada masa ini, terdapat 40 firma audit dan 330 juruaudit yang berdaftar dengan AOB, untuk mengaudit laporan kewangan PIE.

AOB sentiasa berhubung dengan pihak berkepentingannya dan akan terus memantau rapi situasi semasa. Butiran pekeliling boleh didapati di sini https://www.sc.com.my/regulation/technical-notes-practice-notes-and-circulars/aob-communications-to-auditors-and-audit-committee. Untuk sebarang pertanyaan, anda juga boleh menghantar e-mel kepada [email protected]
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT 
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup