BNM dan SC Menandatangani MOU untuk Meningkatkan Pengawasan Pengawalseliaan Bersama
30 Oktober 2012   |   Kuala Lumpur
Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menandatangani satu Memorandum Persefahaman (MOU) hari ini. MOU ini terus mengukuhkan MOU terdahulu yang ditandatangani oleh BNM dan SC pada tahun 2002 dan 2007. Ia mengambil kira perubahan landskap kewangan dan rejim pengawalseliaan antarabangsa yang baharu.

MOU ini menggariskan skop kolaborasi dan kerjasama yang lebih luas antara BNM dengan SC, dengan tumpuan kepada bidang kepentingan bersama yang utama bagi memelihara kestabilan sektor kewangan dan pasaran modal. Dengan termeterainya MOU ini, matlamat untuk berkolaborasi, bekerjasama dan berkongsi maklumat akan ditingkatkan bagi membolehkan kedua-dua agensi pengawalseliaan ini menjalankan mandat mereka dengan berkesan.

Di bawah MOU ini, bidang yang dirangkumi termasuklah perumusan perundangan dan dasar, pengawalan dan penyeliaan entiti di bawah kawal selia bersama BNM dan SC, penyeliaan sistem pembayaran, pengiktirafan bersama perancang dan penasihat kewangan dan cara penyiasatan dan tindakan penguatkuasaan.

MOU yang dipertingkat ini merintis jalan ke arah kesinambungan kerjasama dan perkongsian maklumat antara BNM dengan SC dalam bidang penting yang berkaitan untuk menangani ancaman terhadap kestabilan kewangan dan risiko sistemik termasuk penyeliaan kumpulan kewangan, pengurusan krisis kewangan, penyeliaan pasaran wang dan pasaran derivatif, pembanterasan ancaman yang berkaitan dengan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta penyeliaan juruaudit institusi kewangan.

MOU ini ditandatangani oleh Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, Gabenor Bank Negara Malaysia dan Datuk Ranjit Ajit Singh, Pengerusi SC, selepas mesyuarat dua hala antara BNM dengan SC di bangunan Suruhanjaya Sekuriti di Bukit Kiara. Majlis penandatanganan ini disaksikan oleh pihak pengurusan kanan BNM dan SC.

BANK NEGARA MALAYSIA / SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup