Draf Garis Panduan Kandungan Prospektus di laman web SC

Kuala Lumpur, 9 Jun 2000

Garis panduan prospektus Suruhanjaya Sekuriti (SC), yang masih berada di tahap draf, sehingga berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2000, boleh didapati di laman web SC mulai esok (10 Jun 2000). Draf garis panduan tersebut boleh di dapati di bahagian "Publications" laman web SC, www.sc.com.my.

Garis panduan tersebut adalah bagi prospektus-prospektus tawaran awam, singkat dan tambahan.

Pihak SC telah mengumumkan dalam siaran akhbar pada 26 Mei 2000 bahawa garis panduan tersebut akan dikeluarkan pada masa yang sesuai.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup