Firma dan Juruaudit Audit Dikenakan Denda dan Sekatan dari Pengauditan
25 November 2019   |   Kuala Lumpur
Lembaga Pemantauan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan bahawa firma audit Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) dan rakan-rakan kongsi dikenakan sekatan daripada menerima sebagai pelanggan dan mengaudit entiti kepentingan awam (PIE) atau menjadualkan dana selama 12 bulan. Sekatan terhadap AFTAAS dan rakan kongsi berkuatkuasa pada 25 November 2019.

Tiga rakan kongsi yang terlibat ialah Datuk Mohd Afrizan bin Husain, Haji Tamili Dulah Kusni dan Khairul Azahar bin Ariffin. Sebagai tambahan kepada sekatan itu, AOB juga mengenakan denda sebanyak RM455,000 keatas AFTAAS, dan masing-masing RM88,000 pada Afrizan dan Khairul.

Firma dan rakan-rakan kongsinya telah dikenakan sekatan oleh AOB untuk beberapa pelanggaran yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap piawaian pengauditan yang termasuk ketidakpatuhan dasar dan asas prosedur audit. Ia melibatkan perkara-perkara dalam penyata kewangan utama seperti dan tidak terhad kepada inventori, pendapatan, kos barangan yang dijual, penyatuan kumpulan, penghutang perdagangan, deposit tetap, muhibah, tunai dan baki bank, dan pinjaman bank. AOB juga mendapati bahawa beberapa pemerhatian berulang daripada pemeriksaan sebelumnya terhadap AFTAAS.

AFTAAS dan rakan-rakan kongsi telah membuat rayuan kepada SC pada 25 September 2019 terhadap keputusan AOB. SC menolak rayuan tersebut dan mengesahkan tindakan AOB pada 25 November 2019.
LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup