Garis panduan mengenai Fungsi Audit Dalaman dikeluarkan hari ini

Kuala Lumpur, 26 Julai 2002

Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIA Malaysia) hari ini mengeluarkan secara rasmi satu set garis panduan bagi membantu lembaga-lembaga pengarah syarikat awam tersenarai dalam melaksanakan tanggungjawab mereka yang berkaitan dengan pembentukan fungsi audit dalaman secara efektif. Garis panduan yang dipanggil Guidelines on Internal Audit Function ini dirumus oleh industri dan disokong oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL).

Garis panduan ini dilihat sebagai satu kejayaan besar kerana ia menyediakan buat pertama kalinya di Malaysia, satu set garis panduan yang muktamad tentang bagaimana hendak menanda rujuk fungsi audit dalaman yang berlatarbelakangkan amalan terbaik dan tahap audit dalaman yang diterima di peringkat antarabangsa. Ia juga menyediakan panduan bagaimana jawatankuasa audit boleh menilai keberkesanan fungsi audit dalaman mereka.

"Pengenalan garis panduan ini sudah pastinya merupakan peristiwa penting dalam usaha kita untuk mempertingkatkan tahap tadbir urus di Malaysia," kata Pengerusi SC, Datuk Ali Abdul Kadir.

Guidelines on Internal Audit Function akan membantu lembaga pengarah syarikat awam tersenarai untuk memenuhi amalan terbaik berkaitan fungsi audit dalaman dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.

"Dengan menyediakan lembaga-lembaga syarikat awam tersenarai bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dengan efektif berkaitan fungsi audit dalaman, garis panduan ini akan menyumbang ke arah tahap tadbir urus yang lebih tinggi dalam negara ini," kata Datuk Ali.

Bawah Keperluan Penyenaraian BSKL, ahli lembaga syarikat awam tersenarai perlu menzahirkan sejauh mana pematuhan mereka kepada Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dalam laporan tahunan mereka, yang mana ini termasuk hal-hal berkaitan fungsi audit dalaman.

Sebagai langkah lanjut, BSKL sedang menimbangkan agar garis panduan ini dikuatkuasakan, dalam Keperluan Penyenaraian mereka.

IIA Malaysia merupakan sekretariat kepada Pasukan petugas bagi Guidelines of Internal Audit Function di mana ia telah ditubuhkan pada tahun 2001. SC telah memberikan
kerjasama dalam inisiatif yang dipacu oleh industri ini dengan memberikan bantuan kewangan berjumlah RM50,000 bagi merumuskan garis panduan ini. Pasukan petugas ini dipengerusikan oleh Dr. Abdul Samad Alias, Presiden Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA).

"Saya berpuas hati dengan kerja pasukan petugas dan IIA Malaysia. Komitmen yang ditunjukkan dalam pembentukan garis panduan ini sememangnya patut dipuji," kata Datuk Ali.

Untuk memastikan garis panduan ini menyeluruh, pasukan petugas ini tidak hanya terdiri daripada pengamal audit dalaman dan Ketua Juruaudit Negara Malaysia tetapi juga wakil daripada Jabatan Ketua Akauntan Negara, Persekutuan Syarikat-syarikat Awam Tersenarai, serta ahli akademik. SC dan BSKL juga turut serta dalam pasukan petugas sebagai pemerhati.

Garis panduan ini boleh didapati di ibu pejabat IIA Malaysia pada harga RM25 setiap satu.

Pertanyaan berkenaan garis panduan ini boleh ditujukan kepada:

Institut Juruaudit Dalaman Malaysia
160-3-3, Kompleks Maluri
Jalan Jejaka
Taman Maluri
55100 Kuala Lumpur

E-mel: [email protected]
No tel: 03-9282 1148
No faks: 03-9282 1241

Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC) dan IIA Malaysia akan menganjurkan seminar untuk memberitahu pengarah-pengarah syarikat awam tersenarai mengenai kewujudan garis panduan ini.

Dikeluarkan oleh:
INSTITUT JURUAUDIT DALAMAN MALAYSIA dan SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup