Kenyataan Bersama BNM dan SC berkenaan "Kekeliruan dasar terhadap mata wang kripto"
16 Disember 2020   |   Kuala Lumpur

Editor yang dihormati,

Merujuk kepada Surat untuk Pengarang baru-baru ini oleh DR PAUL SELVA RAJ, CEO, FOMCA, yang bertajuk "Kekeliruan dasar terhadap mata wang kripto", yang diterbitkan dalam The Star dan Malaysiakini masing-masing pada 7 dan 9 Disember 2020.

Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah bekerjasama untuk memajukan dasar dan peraturan yang berkaitan dengan mata wang kripto dan aset digital, bertujuan untuk memudahcara inovasi yang bertanggungjawab sambil menguruskan sebarang risiko yang timbul berkenaan sektor baru ini. Untuk tujuan aset digital, BNM dan SC mengatur aktiviti perniagaan secara khusus. Ini dinyatakan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh BNM dan SC pada 6 Disember 2018.

Peranan BNM sebagai pengawal selia sistem pembayaran adalah dalam memastikan keselamatan, kebolehpercayaan, dan kecekapan sistem dan instrumen pembayaran. Aset digital yang dikeluarkan secara peribadi seperti mata wang kripto tidak sesuai sebagai instrumen pembayaran umum kerana tidak menunjukkan ciri-ciri universal kewangan dan terbatas, termasuk turun naik harga dan terdedah kepada ancaman siber. Oleh itu, aset digital bukanlah instrumen pembayaran yang diatur oleh BNM dan bukan merupakan wang yang diterima secara sah untuk pertukaran barang dan perkhidmatan (bukan tender sah) di Malaysia.

Walaubagaimanapun, aset digital mempunyai banyak kes penggunaan, termasuk sebagai kelas aset yang boleh dilaburkan. Sebagai pengatur pasaran modal di Malaysia, SC telah menetapkan aset digital sebagai sekuriti di bawah kawal selianya. Berdasarkan ini, aset digital dapat dikeluarkan oleh syarikat untuk tujuan mengumpulkan dana tertakluk kepada penerbit yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SC.

Garis Panduan Aset Digital yang dirujuk oleh Dr Paul Selva Raj bertujuan untuk menyediakan rangka kerja penerbitan aset digital di Malaysia untuk pengumpulan dana, sementara garis panduan juga telah dikeluarkan oleh SC untuk mengatur platform dalam talian yang memudahcara dagangan aset digital. Garis panduan ini sama sekali tidak mempromosikan aset digital sebagai tender sah atau instrumen pembayaran umum.

Untuk maklumat lanjut mengenai aset digital, pihak umum boleh layari laman web SC, hubungi Pejabat Pengguna dan Pelabur SC di talian +603 6204 8999 atau e-mel: [email protected], atau hubungi BNMTELELINK di tel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK), e-mel: [email protected] atau eLINK di https://telelink.bnm.gov.my/ 
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
BANK NEGARA MALAYSIA
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup