Laporan Y2K Terkini Pasaran Modal: Ujian menyeluruh berjaya dijalankan, hari pertama dagangan Tahun 2000 dijangka berjalan lancar

Kuala Lumpur, 1 Januari 2000

Suruhanjaya Sekuriti (SC) ingin mengumumkan bahawa semua institusi dan perantara pasaran telah berjaya menjalankan ujian industri yang menyeluruh bagi sistem komputer mereka, yang menyerupai hari pertama dagangan dalam persekitaran sebenar pada Tahun 2000.

Ujian tersebut melibatkan bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan, ahli syarikat mereka dan pembekal perkhidmatan.

Berpandukan hasil ujian yang memuaskan ini, SC yakin gangguan berkaitan Y2K tidak akan memberi kesan kepada pasaran apabila dagangan bermula pada 3 Januari 2000. Walau bagaimanapun, SC akan terus mengawasi keadaan dengan teliti sehingga pasaran dibuka semula pada 3 Januari 2000.

Semua institusi dan perantara pasaran, kecuali mereka yang dikenakan sekatan dagangan oleh pihak berkuasa, mengambil bahagian dalam ujian menyeluruh tersebut. Status Y2K bagi perantara yang dikenakan sekatan dagangan merupakan salah satu daripada beberapa syarat yang dikenakan sebelum sekatan tersebut ditarik balik.

Rumah terbitan serta perantara pasaran yang lain iaitu syarikat pengurusan aset dan syarikat pengurusan unit amanah telah juga mengesahkan melalui laporan berkala kepada SC bahawa mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan bersedia untuk beroperasi seperti biasa pada 3 Januari.

Orang ramai boleh menghubungi Pusat Komunikasi Y2K (YCC) SC bagi pertanyaan berhubung Y2K yang berkaitan dengan pasaran modal di:

Tel : 603-6548906 / 8909 atau 03-6515542
Faks : 603-6515181 / 6533472
E-mel : [email protected] ATAU
[email protected]

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup