Malaysia Tingkat Kerancakan Pasaran Modal dan Akses Pelabur

Pengerusi SC gariskan perancangan utama di forum Invest Malaysia, New York

SIARAN MEDIA

Kuala Lumpur, 22 September 2023

Malaysia sedang mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kerancakan pasaran dan akses pelabur kepada pasaran modal negara, kata Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin.

Dalam ucapan beliau pada acara Invest Malaysia New York 2023, beliau berkata pasaran modal Malaysia, antara yang terbesar di ASEAN, akan dipertingkatkan untuk membantu memacu pertumbuhan ekonomi, rangkuman dan kemampanan yang lebih besar bersama Malaysia MADANI.

Dalam usaha itu, beberapa inisiatif pasaran modal telah diumumkan untuk meningkatkan kerancakan pasaran dan meningkatkan akses pelabur.

Antaranya termasuk pemindahan automatik PLC yang layak daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama Bursa Malaysia, pengurangan duti setem, membolehkan perdagangan bahagian saham oleh pelabur melalui broker saham dan memperkenalkan rangka kerja Skim Pengecualian Asing.

Yang kedua ini membolehkan entiti bernilai tinggi dan pelabur institusi akses lebih baik kepada dana pelaburan asing di dalam negara. Pelbagai pelan juga sedang dijalankan untuk memudahkan dan menarik penubuhan pejabat keluarga di Malaysia, memperluaskan definisi pelabur berpengetahuan luas untuk merangkumi pelabur mangkin (angel investor) dan mengurangkan saiz lot niaga bagi perdagangan saham di Bursa Malaysia.

Dato’ Seri Dr. Awang Adek berucap dalam sesi panel bertajuk 'Ketahanan Makro dan Pandangan Pasaran' yang diadakan pada 21 September 2023 di New York.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini telah memberikan ucaptama di forum Invest Malaysia New York 2023 yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia. Forum ini dihadiri oleh 200 wakil dari komuniti kewangan dan pelaburan termasuk pelabur pendapatan asing tetap, ekuiti, dan ekuiti swasta dengan Aset di Bawah Pengurusan (AUM) yang berjumlah lebih daripada USD40 trilion (sekitar RM188 trilion).

Dato’ Seri Dr. Awang Adek menyatakan bahawa Malaysia akan memudahkan lagi syarikat-syarikat untuk disenaraikan di Bursa Malaysia dan menarik lebih banyak pelabur. SC sedang berusaha untuk mempercepatkan proses IPO dan mengurangkan masa untuk ke pasaran bagi memastikan daya saing dan daya tarikan Malaysia.


Beliau juga menyatakan bahawa saluran IPO Malaysia kekal sihat dan Suruhanjaya Sekuriti mengharapkan akan terdapat sejumlah 35-40 IPO baru pada tahun ini.

Dalam kenyataan jelas kepada pengurus dana asing, beliau menyatakan bahawa pasaran modal Malaysia kekal teguh dengan jumlah dana yang dikumpulkan mencapai paras tertinggi dalam 10 tahun iaitu RM179.4 bilion (USD40.8 bilion) pada tahun 2022 walaupun menghadapi cabaran global yang mencabar.

Dato’ Seri Dr. Awang Adek berkata jumlah dana yang dikumpulkan dalam pasaran ekuiti dan bon korporat mencapai RM58.9 bilion (USD13.1 bilion) untuk enam bulan pertama tahun ini. "Ini menunjukkan bahawa pasaran ekuiti dan bon tetap menjadi sumber pembiayaan yang penting untuk sektor swasta," katanya.

"Ketahanan pasaran ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti kepelbagaian, kecairan yang mencukupi, infrastruktur yang kukuh, dan tadbir urus yang baik, yang menyumbang kepada keupayaan pasaran untuk menahan gegaran dari luar dan menarik pelabur domestik dan antarabangsa," katanya.

Beliau berkata asas-asas pasaran masih kukuh. "Malaysia mempunyai tawaran nilai yang kuat bagi syarikat asing, dengan infrastruktur yang kukuh dan bakat tempatan yang berkualiti," tambahnya.

Kecairan dalam negeri kekal kukuh, dengan penyertaan runcit tempatan dan asing yang sihat sepanjang pandemik Covid-19.

Pelabur asing kembali sebagai pembeli bersih pada tahun 2022 untuk kali pertama sejak 2017, sementara pelabur asing juga telah menjadi pembeli bersih di pasaran bon pada tahun 2023 sehingga kini, mencatatkan aliran masuk sebanyak RM27.4 bilion (USD6.1 bilion) pada Ogos 2023.

Gabenor Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Rasheed Ghaffour, dan Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Muhamad Umar Swift, adalah ahli panel lain dalam sesi yang sama.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup