Minat Berterusan Dalam Penjanaan Dana

— SC mengeluarkan kad skor Q2 08

Kuala Lumpur, 18 Julai 2008

Minat terhadap permohonan IPO terus kekal, dengan tujuh permohonan baru diterima dalam suku tahun kedua 2008, membawa jumlahnya kepada 15 sejak awal tahun. Suruhanjaya Sekuriti (SC) meluluskan lima permohonan dalam suku tahun kedua, iaitu dua permohonan masing-masing bagi Papan Utama dan pasaran MESDAQ, dan satu bagi Papan Kedua.

Suku tahun kedua juga mencatatkan peningkatan ketara dalam permohonan bagi pemindahan ke Papan Utama, dengan SC menerima lapan permohonan baru berbanding hanya satu dalam suku tahun sebelumnya. Separuh daripada syarikat ini tersenarai di pasaran MESDAQ. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan yang menggalakkan dalam prestasi kewangan syarikat-syarikat ini memandangkan majoritinya tersenarai hanya selama tiga tahun atau kurang daripada itu.

SC mengekalkan standard prestasi kukuhnya dengan 99 peratus permohonan pelesenan dan 100 peratus cadangan korporat diproses dalam tempoh piagam masa. Sejumlah 2,640 permohonan telah diterima bagi lesen baru dan pembaharuan lesen dalam suku tahun kedua 2008.

Statistik pasaran modal yang dikeluarkan oleh SC meliputi permohonan dalam pemprosesan, kelulusan dan penolakan pengemukaan, termasuk tempoh masa dan sebab-sebabnya. Selain petunjuk kad skor ini, turut dilaporkan ialah statistik suku tahunan pengemukaan yang diluluskan oleh SC bagi suku tahun 2008.

Siri penuh statistik pasaran modal yang dikeluarkan oleh SC ini disertakan di sini.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup