Pelawaan Maklum Balas Kepada Cadangan Memperkukuh Profesion Akauntan
12 Disember 2014   |   Kuala Lumpur
Jawatankuasa Memperkukuhkan Profesion Akauntan (CSAP), panel pelbagai agensi yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan, telah mengeluarkan kertas rundingan dan mempelawa maklum balas orang ramai ke atas cadangan menambah baik profesion akauntan.

Di antara cadangan yang digariskan adalah meningkatkan sumbangan para akauntan dalam membangunkan negara, memastikan ekonomi negara mempunyai bilangan akauntan profesional yang secukupnya dan mengawal selia keberkesanan tadbir urus profesion akauntan.

Orang ramai boleh memuat turun kertas rundingan tersebut daripada laman sesawang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia serta menghantar maklum balas mereka kepada [email protected]. Tarikh tutup bagi maklum balas ialah pada 31 Januari 2015.

LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT


Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup