SC Batal Lesen Jason Chan Yew Mun
25 Mei 2016|   Kuala Lumpur
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah membatalkan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) Jason Chan Yew Mun (Jason) berkuat kuasa 26 April 2016. Jason sebelum ini bertugas di RHB Investment Bank Bhd sebagai pemegang CMSRL untuk menjalankan urus niaga dalam sekuriti.

CMSRL Jason dibatalkan mengikut seksyen 72 yang dibaca bersama seksyen 65 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) apabila dia didapati telah terlibat dalam amalan perniagaan yang dianggap oleh SC sebagai memperdaya atau tidak wajar. Jason telah menyebabkan 10 pembayaran cek berjumlah RM2.5 juta daripada empat pelanggannya, yang dimasukkan ke dalam akaun dagangan dan perbankan isterinya.

Oleh yang demikian, SC mendapati bahawa Jason tidak lagi layak dan sesuai untuk terus dilesenkan untuk menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam pasaran modal Malaysia. Jason tidak memfailkan apa-apa rayuan terhadap keputusan SC dalam tempoh yang ditetapkan oleh CMSA.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA


Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup