SC Batal Lesen Perancang Kewangan untuk Pengisytiharan Palsu

siaran akhbar

Kuala Lumpur, 9 April 2024

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah membatalkan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL) Lim Chee Kuang, berkuat kuasa mulai 7 Mac 2024. Lim telah mengemukakan maklumat palsu dan mengelirukan kepada SC di dalam permohonan CMSRL beliau.

Pengemukaan kenyataan palsu atau mengelirukan kepada SC berkaitan dengan permohonan CMSRL adalah satu kesalahan serius di bawah seksyen 71 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (CMSA) 2007, yang boleh mengakibatkan pembatalan lesen tersebut.

Oleh itu, SC mendapati Lim tidak lagi layak dan sesuai untuk menjalankan aktiviti yang dikawal selia dalam pasaran modal Malaysia.

Lesen Lim telah dibatalkan di bawah Seksyen 72 dibaca bersama seksyen 65 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Selain itu, SC mengenakan celaan ke atas Lim kerana gagal mematuhi syarat lesennya yang memerlukan Lim berkelayakan dan sesuai pada setiap masa, seperti yang diperuntukkan di bawah Perenggan 7.03(1) Buku Panduan Pelesenan SC.

Lim tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan SC dalam tempoh masa yang ditetapkan yang diperuntukkan di bawah CMSA. Lim sebelum ini berkhidmat dengan UOB Kay Hian Wealth Advisors (M) Sdn Bhd.

Butiran lanjut boleh didapati di https://www.sc.com.my/regulation/enforcement/actions/administrative-actions/administrative-actions-in-2024

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup