SC Benarkan Wakil Peniaga untuk Meluaskan Skop dan Perkhidmatan

SIARAN MEDIA

Kuala Lumpur, 17 April 2023

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah memperkenalkan rangka kerja yang akan memanfaatkan wakil peniaga (DR) dalam pasaran modal. Rangka kerja baharu itu, yang berkuat kuasa pada 14 April 2023, akan membolehkan mereka mengembangkan skop aktiviti dan peranan mereka selain daripada sekadar berurusan dalam sekuriti.

SC mengiktiraf kepentingan dalam menggalakkan persaingan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam pasaran modal. Dalam hal ini, rangka kerja tersebut juga akan memberikan lebih fleksibiliti kepada DR untuk membangunkan kerjaya mereka dan memenuhi keperluan pelabur yang semakin berkembang.

Di samping memudahkan transaksi saham untuk pelanggan mereka, DR yang memenuhi keperluan tertentu boleh memohon lesen tambahan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti, seperti nasihat pelaburan, perancangan kewangan, urusan terhad dalam unit amanah dan urusan dalam skim persaraan swasta. Rangka kerja baharu itu juga memansuhkan keperluan untuk DR diambil bekerja secara sepenuh masa.

Fleksibiliti ini hanya tersedia kepada DR yang telah dilesenkan selama lebih daripada lima tahun dan memenuhi keperluan kecekapan untuk aktiviti terkawal yang berkaitan. Untuk memastikan penyeliaan dan pengawasan yang berkesan terhadap DR yang melaksanakan aktiviti terkawal tambahan ini, mereka perlu dijalankan dalam firma broker yang sama atau dalam kumpulan syarikatnya.

Peluasan aktiviti DR yang dibenarkan dipermudahkan melalui pindaan kepada Bab 4 Buku Panduan Pelesenan. Buku Panduan Pelesenan dan Soalan Lazim yang disertakan boleh didapati di laman web SC di sini.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup