SC Berganding Bahu dengan IsDB untuk Memajukan Pasaran Modal Islam, Kewangan Sosial

SIARAN MEDIA

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 29 April 2024

Daripada Kanan ke Kiri:
1. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) Chairman, Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin
2. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim
3. Islamic Development Bank (IsDB) Group, His Excellency Dr. Muhammad Al Jasser
4. IsDB Vice President, Finance and Chief Financial Officer, Dr. Zamir Iqbal

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan Kumpulan Bank Pembangunan Islam (IsDB), yang telah membuka ruang kerjasama lebih erat dalam pasaran modal Islam (ICM) dan meluaskan jangkauan fintech dan kewangan sosial Islam, terutamanya wakaf.

Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim serta Presiden dan Pengerusi IsDB, Tuan Yang Terutama (TYT) Dr. Muhammad Al Jasser, menyaksikan majlis menandatangani MOU penting tersebut, yang pertama seumpamanya antara pengawal selia pasaran modal Malaysia dan bank pembangunan pelbagai hala perdana wilayah tersebut.

Pengerusi SC, Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin serta Naib Presiden, Kewangan dan Ketua Pegawai Kewangan IsDB, Dr. Zamir Iqbal menandatangani MOU di luar Mesyuarat Agung Tahunan IsDB 2024 di Riyadh.

Dato' Seri Anwar dan TYT Dr. Muhammad Al Jasser, dalam mesyuarat pada Mac 2023, telah bersetuju agar pengawal selia, pihak berkuasa dan perniagaan di Malaysia bekerjasama rapat dengan IsDB untuk meneroka bidang kerjasama baharu. Ini termasuk membangunkan dan merintis produk kewangan Islam yang inovatif, mempromosikan industri halal, dan menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).

Di bawah MOU yang ditandatangani pada pagi ini, kedua-dua SC dan IsDB akan bekerjasama dalam beberapa bidang utama. Ini termasuk, antara lain, memudahkan inovasi dalam fintech Islam, menggalakkan pembangunan kewangan sosial Islam, dan menggalakkan aliran masuk pelaburan.

Ia juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kapasiti, perkongsian pengetahuan dan projek teknikal bersama dalam bidang berkepentingan utama yang berkaitan dengan ICM, yang juga boleh dipermodalkan oleh kedua-dua institusi untuk manfaat negara anggota IsDB yang lain.

Dato’ Seri Dr. Awang Adek berkata sinergi kerjasama itu menandakan satu kejayaan bersejarah bagi SC dan IsDB.

“Kami kini berhasrat untuk meluaskan dan mendalami keadaan fintech Islam melalui scalability dan pasaran baharu serta memperbesar peluang melalui kewangan sosial termasuk pembangunan aset wakaf, dengan menggunakan pasaran modal dan kepakaran pembangunan kewangan masing-masing,” katanya.

“Melalui kerjasama yang lebih erat, kedua-dua pihak juga boleh membangunkan dan meningkatkan PMKS, bagi menyokong aspirasi kami,” tambahnya.

Dr. Muhammad Al Jasser berkata, “Di bawah MOU ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan IsDB akan bekerjasama untuk meningkatkan teknologi kewangan Islam, kewangan sosial, dan menarik pelaburan asing dalam pasaran swasta. Ini akan meningkatkan pasaran modal Islam bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh Negara Ahli IsDB. Perkongsian ini mengutamakan sokongan untuk PMKS dan pasaran swasta, yang penting untuk pemerkasaan ekonomi.”

Dato' Seri Dr. Awang Adek menambah bahawa MOU ini juga selaras dengan inisiatif strategik utama untuk ICM Malaysia di bawah Pelan Induk Pasaran Modal 3 (2021 – 2025), termasuk memperluaskan jangkauan ICM kepada pemegang kepentingan ekonomi yang lebih luas dan menerima kerjasama dan inovasi untuk pertumbuhan.

Untuk itu, SC bersama rakan sekutunya, Capital Markets Malaysia baru-baru ini telah melaksanakan penglibatan bersama pelbagai pihak berkepentingan di Abu Dhabi, Dubai dan Riyadh. Ini termasuk menekankan pendirian Malaysia untuk memperkukuh impak ICM dan meningkatkan kepimpinan pemikiran global Malaysia.

Dalam beberapa sesi panel di rantau tersebut, Pengarah Eksekutif Pasaran Modal Islam SC, Sharifatul Hanizah Said Ali bercakap tentang bagaimana ICM boleh dimanfaatkan untuk menstruktur instrumen pembiayaan inovatif untuk memajukan lagi pelaburan impak sosial, terbitan sukuk dan pengurusan aset Islam.

Pada tahun 2023, ICM Malaysia telah berkembang sebanyak 4.5% kepada RM2.4 trilion, manakala sukuk belum tebus meningkat sebanyak 7.4% dan ekuiti patuh Syariah sebanyak 1.5%.

Malaysia kekal sebagai peneraju global dalam ICM, terutamanya dalam sukuk belum tebus serta pengurusan dana Islam, memperoleh kedudukan teratas dalam indeks global termasuk Indeks Fintech Islam, Petunjuk Ekonomi Islam Global dan Petunjuk Pembangunan Kewangan Islam global untuk tahun ke-10 berturut-turut.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup