SC dan Bursa Malaysia Tamatkan Penggantungan Sementara Jualan Singkat Dikawal Selia pada 1 Januari 2021
16 Disember 2020   |   Kuala Lumpur

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) akan menamatkan penggantungan Jualan Singkat yang Dikawal Selia (Regulated Short Selling atau RSS) dan telah menyemak langkah-langkah pengurusan pasaran lain yang diperkenalkan pada tahun ini berikutan meningkatnya kemudahubahan yang timbul daripada kesan COVID-19.

Keputusan ini diambil selepas pertimbangan yang sewajarnya terhadap keadaan pasaran semasa dan keperluan pasaran yang semakin berkembang.

Penggantungan RSS, yang dijadualkan berakhir pada 31 Disember 2020, akan dipertingkatkan pada 1 Januari 2021 untuk memudahkan pengurusan risiko pelabur dan menggalakkan aktiviti Pinjam Meminjam Sekuriti (Securities Borrowing and Lending atau SBL) yang merupakan elemen penting fungsi pasaran modal untuk memudahcarakan produk dan aktiviti penggalakan pasaran.

RSS akan diperkenalkan semula dengan langkah-langkah kawalan berikut yang dipertingkatkan demi memastikan kestabilan dan menjaga keyakinan pelabur:
  • Had kedudukan singkat kasar harian bagi Sekuriti yang Diluluskan[1] akan dikurangkan buat sementara waktu daripada 3% kepada 2%; dan
  • Had baharu sebanyak 4% pada kedudukan singkat bersih beragregat RSS akan diperkenalkan.

Sementara itu, penggantungan sementara ke atas Jualan Singkat Intra Hari (Intraday Short Selling atau IDSS) dan jualan singkat intra hari oleh Pedagang Harian Proprietari (Proprietary Day Traders atau PDT Short Sale) yang akan berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan sehingga 28 Februari 2021. Berikutan lanjutan Jualan Singkat PDT, pengecualian sementara berkaitan dengan PDT akan dilanjutkan sehingga 28 Februari 2021.

Semakan sementara terhadap langkah-langkah pengurusan pasaran sedia ada yang lain, iaitu had harga dinamik dan statik serta pemutus litar pasaran (circuit breaker), akan dilanjutkan sehingga 30 Mei 2021 dan kembali kepada parameter asalnya pada 31 Mei 2021. Langkah-langkah ini dilaksanakan pada 20 Julai 2020 dan dijadualkan tamat pada 18 Januari 2021.

Di samping itu, langkah-langkah bantuan dan kelonggaran sementara yang berkaitan dengan pembiayaan margin, yang akan berakhir pada 31 Disember 2020, akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021.

SC dan Bursa Malaysia akan terus memantau perkembangan di peringkat global dan domestik, serta mengambil pendekatan proaktif dalam melaksanakan langkah-langkah yang wajar demi mendukung pasaran yang adil dan teratur.
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
BURSA MALAYSIA BERHAD
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC

[1] Sekuriti yang Diluluskan ialah mana-mana sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa yang diiktiraf oleh Bursa menurut Peraturan 8.22(5).
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup