SC: Garis panduan yang disemak semula untuk menggalakkan industri amanah harta

Kuala Lumpur, 13 November 2002

Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini mengeluarkan garis panduan yang disemak semula mengenai tabung amanah harta untuk menggalakkan pengembangan industri amanah harta Malaysia.

Guidelines on Property Trust Funds yang disemak semula tersebut menggantikan edisi terdahulu yang diterbitkan pada 26 Jun 1995 dan boleh didapati di sini dalam bentuk PDF.

“Kami telah menyemak semula garis panduan tersebut untuk membangunkan dan meliberalisasikan tabung amanah harta di Malaysia. Dengan ini, kami berharap akan merangsangkan lagi sektor hartanah di Malaysia,” kata Pengerusi SC, Datuk Ali Abdul Kadir.

Semakan kepada garis panduan tersebut, antara lain, membenarkan tabung amanah harta dibuka kepada kumpulan pelabur yang lebih luas. SC juga meliberalisasikan had pelaburan berkenaan portfolio dan, menggalakkan lebih kelonggaran dalam peruntukan aset, kini membenarkan tabung amanah harta untuk melabur dalam kelas aset yang lebih dipelbagai, termasuk instrumen yang dibenarkan seperti aset berkaitan hartanah sebenar.

Terdapat juga perubahan kepada kriteria pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam industri amanah harta. Kriteria kelayakan mengenai pembabitan, yang sebelum ini terbuka kepada subsidiari institusi kewangan, kini merangkumi subsidiari syarikat induk pelaburan harta dan syarikat pembangunan hartanah.

Datuk Ali berkata bahawa selain daripada liberalisasi ini, SC juga memperkenalkan keperluan ke atas tebaran dan penumpuan pelaburan untuk mewujudkan kepelbagaian risiko.

Garis panduan yang disemak semula tersebut juga mengandungi beberapa keperluan baru untuk mempertingkat tahap penzahiran dan pelaporan oleh tabung amanah harta, sejajar dengan peralihan pasaran modal kepada rejim pengawalseliaan berteraskan penzahiran yang menekankan penzahiran maklumat yang komprehensif dan bertepatan masa kepada para pelabur.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup