SC Keluar Garis Panduan Baharu Mengenai Pengiklanan Produk dan Perkhidmatan Pasaran Modal
4 Mei 2020   |   Kuala Lumpur

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan Garis Panduan baharu, Guidelines on Advertising for Capital Market Products and Related Services (Garis Panduan) untuk menggalakkan pengiklanan produk dan perkhidmatan pasaran modal secara bertanggungjawab dan mendorong penggunaan saluran digital yang lebih meluas.

Berkuat kuasa 4 Mei 2020, penerbit produk, Pengendali Pasaran yang Diiktiraf, individu yang menjalankan aktiviti yang dikawal selia dan penyedia perkhidmatan pasaran modal tidak lagi dikehendaki mengemukakan bahan-bahan pengiklanan mereka kepada SC, dengan syarat mereka memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam Garis Panduan tersebut.

Garis Panduan baharu ini memberi lebih kelonggaran kepada para pengiklan dalam menggunakan platform pengiklanan yang lebih meluas, termasuk media sosial, aplikasi pesanan dan penstriman video untuk mempromosi produk dan perkhidmatan mereka.

Pengiklan adalah diingatkan agar sentiasa mengemukakan maklumat yang jelas, adil dan seimbang kepada pelabur dan memastikan bahasa dan kaedah penyampaian iklan tidak mengelirukan atau memperdaya pelabur.

Garis Panduan baharu tersebut menggantikan Garis Panduan sedia ada, Guidelines on Unit Trust Advertisements and Promotional Materials dan menggantikan klausa-klausa tertentu di bawah Guidelines on Private Retirement Schemes, Prospectus Guidelines, dan Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies.

Para pengiklan yang tertakluk kepada Garis Panduan yang telah digantikan tersebut perlu memastikan iklan dan kempen promosi mereka sekarang mematuhi Garis Panduan yang baharu. Pengiklan lain yang kini tertakluk kepada Garis Panduan baharu akan diberi tempoh tangguh selama tiga bulan untuk membiasakan diri dan mematuhi Garis Panduan tersebut.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang SC https://bit.ly/3c4qN8m. Sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai Garis Panduan baharu tersebut boleh dikemukakan kepada [email protected].
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup