SC Menjemput Maklum Balas Daripada Pihak Awam Bagi Kertas Rundingan Dagangan Elektronik

Kuala Lumpur, 21 March 2000

Suruhanjaya Sekuriti (SC) menjemput orang awam untuk memberi maklum balas ke atas kertas rundingan "Rangka Kerja Untuk Pelaksanaan Dagangan Elektronik (EC) dalam Pasaran Modal".

Kertas rundingan tersebut, yang diedarkan hari ini, merupakan satu langkah penting dalam usaha untuk merumus rangka kerja yang teratur dan cekap untuk pelaksanaan dagangan elektronik dalam pasaran modal.

Bagaimana Mendapatkan Kertas Rundingan

Peserta industri dan orang awam boleh mendapatkan kertas tersebut dari laman web SC di http://www.sc.com.my. Kertas rundingan tersebut boleh juga didapati daripada:

Perkhidmatan Korporat
Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC)
3 Persiaran Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

Tel : 603-6548667 / 8669

Penyerahan komen-komen

Semua komen hendaklah diserahkan kepada SC selewat-lewatnya 21 April 2000 melalui:

E-mel:
[email protected]

Pos:
Rangka Kerja untuk Pelaksanaan Dagangan Elektronik dalam Pasaran Modal
Jabatan Pembaharuan Undang-undang dan Dasar Pengawalseliaan
Suruhanjaya Sekuriti
No 3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur


Faksimili:
603-6515101

Kertas rundingan ini merupakan susulan daripada kertas awam SC sebelum ini yang bertajuk "Kertas Perbincangan EC dan Pasaran Modal Malaysia - Cabaran Pengawalseliaan dan Pembangunan" yang diedarkan pada tahun 1997.

Kertas rundingan ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian 1 yang menyatakan objektif, latarbelakang dan skop kertas rundingan tersebut, Bahagian 2 merangkumi prinsip-prinsip di mana EC akan dibangunkan dalam pasaran modal manakala Bahagian 3 membentangkan isu-isu dan cadangan-cadangan untuk membantu dan mengatasi halangan pelaksanaan EC.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup