SC minta Maklum Balas Orang Ramai mengenai Kertas Perundingan bertajuk "Consultation Paper on the Exercise of Voting Rights by Unit Trust Management Companies to Appoint Directors onto the Boards of Investee Companies"

Kuala Lumpur, 11 Jun 2002

Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini mengeluarkan satu kertas perundingan untuk mendapatkan maklum balas orang ramai, mengenai pelaksanaan hak-hak mengundi oleh syarikat pengurusan unit amanah untuk melantik pengarah sebagai ahli lembaga syarikat yang dilaburi. Kertas perundingan tersebut boleh didapati di tapak web SC di sini.

Semua komen mesti dikemukakan secara bertulis melalui e-mel kepada [email protected] atau melalui pos dialamatkan kepada:

Pengurus Kanan
Jabatan Tabung Amanah dan Pengurusan Pelaburan
Suruhanjaya Sekuriti
3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

Tarikh akhir bagi pengemukaan maklum balas adalah pada 1 Julai 2002.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup