SC semak garis panduan bagi membenarkan penyenaraian silang ETF asing 
11 Jun 2009   |   Kuala Lumpur
Sebagai sebahagian daripada usaha berterusannya untuk meningkatkan kepelbagaian dan memperluas pasaran modal, Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini mengeluarkan Garis Panduan Dana Dagangan Bursa (Guidelines on Exchange-traded Funds) (Garis Panduan ETF) yang disemak bagi membenarkan dana dagangan bursa dari bidang kuasa yang diiktiraf disenarai silang di Bursa Malaysia.

Semakan tersebut antara lain termasuk, penambahan dua bahagian baru kepada Garis Panduan ETF sedia ada khususnya mengenai Penawaran ETF Asing di Bursa Securities dan Prosedur Permohonan bagi Penawaran ETF Asing di Bursa Securities. Bahagian tersebut menyatakan prosedur permohonan dan keperluan pengemukaan bagi pengurus dana asing yang berminat untuk menawarkan ETF mereka di Malaysia, dan ini merangkumi kriteria, keperluan bagi kelulusan sesuatu dokumen penawaran, pelantikan dan fungsi seseorang wakil.

Di bawah Garis Panduan yang disemak tersebut, pengurus dana boleh memohon penyenaraian sekunder bagi sesebuah ETF asing di Bursa Malaysia sekiranya ia dari bidang kuasa yang diiktiraf (seperti yang tersenarai dalam Garis Panduan bagi Penawaran, Pemasaran dan Pengagihan Dana Asing). Kini penyenaraian silang boleh dilakukan bagi sesebuah ETF asing dari bidang kuasa yang tidak diiktiraf yang mempunyai sistem kawal selia yang setanding dengan sistem di Malaysia.

SC mengadakan rundingan bersama beberapa pengurus dana ketika merumus semakan tersebut. Sejajar dengan semakan kepada Guidelines on Unit Trust Funds dan Guidelines on Real Estate Investment Trusts baru-baru ini, peruntukan-peruntukan Garis Panduan ETF juga telah diseragamkan untuk rujukan yang lebih mudah.

Ketika ini terdapat tiga ETF disenaraikan di Bursa Malaysia Securities Berhad, iaitu ABF Malaysia Bond Index Fund, FBM 30 ETF dan MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25.
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
SC-World Bank-IOSCO Asia Pacific Hub Conference 2019: Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance and FinTech
(From left to right):
  1. Abayomi A. Alawode, Head of Islamic Finance, Finance, Competitiveness and Innovation, The World Bank Group
  2. Datuk Syed Zaid Albar, Chairman of the Securities Commission Malaysia (SC)
  3. Dr. Firas Raad, Country Manager for Malaysia, East Asia and Pacific, The World Bank Group 
  4. Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin, Deputy Chief Executive of SC
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup