SC Tegur Nasioncom dan Arah Syarikat Mengeluarkan Semula Penyata Kewangan 2005

Memastikan Pelabur Mendapat Angka Kewangan yang Benar

Kuala Lumpur, 15 Februari 2007

Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini mengenakan celaan awam kepada Nasioncom Holdings Berhad (NHB) dan mengarahkan syarikat tersebut membetulkan dan mengeluarkan semula penyata kewangannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 dalam tempoh satu bulan.

NHB mengemukakan maklumat palsu kepada SC berhubung dengan hasil daripada jualan yang tidak diurusniagakan, dalam penyata kewangan 2005nya. Dengan berbuat demikian, NHB telah melanggar seksyen 122B(a)(bb) Akta Perindustrian Sekuriti 1983.

Siasatan SC menunjukkan bahawa hasil kumpulan NHB sebanyak RM194,984,186 yang dinyatakan dalam penyata kewangan 2005nya mengandungi jumlah jualan sebanyak RM143,109,727 yang tidak diurusniagakan. Jualan ini telah direkodkan dalam penyata kewangan dua subsidiari NHB, iaitu Nasioncom Sdn Bhd dan Express Top-up Sdn Bhd.

Pengeluaran semula penyata kewangan 2005 NHB mesti disertakan dengan pengumuman kepada Bursa Malaysia Berhad mengenai pembetulan yang dibuat serta alasan dan kesannya.

Pembetulan dan pengeluaran semula penyata kewangan 2005 NHB akan memastikan bahawa pelabur mempunyai maklumat yang lengkap dan tepat untuk membuat keputusan pelaburan bermaklumat.

SC memandang pengeluaran penyata kewangan oleh NHB yang mengandungi maklumat palsu sebagai satu kesalahan serius. Oleh itu, tindakan selanjutnya boleh diambil terhadap individu yang menyebabkan keluarnya penyata kewangan 2005 tersebut yang mengandungi urus niaga palsu. Penyiasatan SC mengenai perkara ini masih berjalan.

Semua syarikat tersenarai yang lain dan pengarah mereka juga diingatkan mengenai tanggungjawab mereka untuk memberikan maklumat kewangan yang tepat kepada orang ramai yang melabur. SC mengulangi lagi bahawa ia akan mengambil tindakan terhadap syarikat tersenarai dan pegawai mereka jika gagal mematuhi mana-mana peruntukan undang-undang sekuriti.

Skor Kad SC Q4 2006 & Statistik Pengemukaan yang Diluluskan oleh SC pada Q4 2006

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup