SC Terbit Prinsip Panduan bagi Pertingkat Amalan Kesinambungan Perniagaan Entiti Pasaran Modal
14 Mei 2019   |   Kuala Lumpur
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan Guiding Principles on Business Continuity bagi entiti pasaran modal, sebagai sebahagian daripada usaha berterusannya untuk meningkatkan daya tahan sistemik pasaran modal.

Prinsip-prinsip tersebut menyatakan jangkaan SC terhadap pendekatan pengurusan kesinambungan perniagaan entiti pasaran modal dalam memastikan kesinambungan yang wajar perkhidmatan kritikal dan pelaksanaan obligasi perniagaan sekiranya berlaku sebarang gangguan. Pendekatan pengurusan perniagaan yang komprehensif juga akan membantu mengurangkan sebarang kemungkinan timbulnya implikasi risiko sistemik yang lebih meluas terhadap pasaran modal, memandangkan perubahan pesat dalam landskap pasaran.

Prinsip-prinsip tersebut menggariskan enam bidang tumpuan yang bermatlamat untuk memastikan agar entiti pasaran modal mengenal pasti risiko gangguan operasi utama, termasuk risiko kebergantungan dan penumpuan; membangunkan strategi pemulihan berasaskan risiko; dan menyediakan prosedur penyampaian maklumat dan pelan komunikasi yang komprehensif bagi menangani risiko reputasi daripada gangguan operasi utama. Entiti pasaran modal juga hendaklah menjalankan ujian tahunan bagi memastikan pelaksanaan amalan pasaran yang berterusan dan penyelenggaraan yang kerap dan menyemak aturan kesinambungan perniagaan mereka. Di samping itu, lembaga pengarah dan pengurusan kanan hendaklah secara bersama bertanggungjawab dalam memastikan kesinambungan perniagaan yang mantap dan berkesan.

Entiti pasaran modal digalakkan untuk mengguna pakai dan melaksanakan prinsip-prinsip ini, yang bertindak sebagai amalan terbaik, berpandukan jenis, saiz dan kerumitan operasi perniagaan mereka. Prinsip-prinsip tersebut boleh didapati di www.sc.com.my.
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup