Senarai Terkini Sekuriti Patuh Syariah Oleh Majlis Penasihat Syariah SC (30 Mei 2022)

Kuala Lumpur , 30 Mei 2008

Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini mengeluarkan senarai terkini sekuriti patuh Syariah yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS). Senarai sekuriti patuh Syariah terkini yang tersenarai di Bursa Malaysia tersebut berkuat kuasa mulai 30 Mei 2008.

Senarai terkini ini mengandungi 843 sekuriti yang diklasifikasikan oleh MPS sebagai sekuriti patuh Syariah. Ini meliputi 85 peratus daripada sekuriti tersenarai di Bursa Malaysia.

Senarai ini termasuklah 23 sekuriti yang baru diklasifikasikan sebagai patuh Syariah (Jadual 1). Dua belas sekuriti yang dimasukkan dalam senarai patuh Syariah pada bulan November 2007 pula telah dikeluarkan (Jadual 2).

Senarai ini juga menunjukkan bahawa sekuriti patuh Syariah boleh didapati dalam semua sektor industri (Jadual 3).

Dalam mengklasifikasikan sekuriti tersenarai, MPS telah menggunakan kriteria yang standard dalam menumpukan terhadap aktiviti syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Pendekatan dan kriteria dalam mengklasifikasikan sekuriti dan juga nasihat dan bimbingan MPS dalam menyahsenaraikan sekuriti tidak patuh Syariah ada dinyatakan dalam senarai.

Senarai penuh, yang dikemas kini dua kali setahun, boleh diperoleh di sini (format pdf). Senarai kemas kini seterusnya adalah pada bulan November 2008.

Senarai ini juga diterbitkan dalam bentuk buku kecil dan boleh didapati di SC pada akhir bulan Jun 2008.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup