SIDC Akan Mengendalikan Peperiksaan Pelesenan di Kota Kinabalu, Kuching

Kuala Lumpur, 7 Julai 1999

Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC), Suruhanjaya Sekuriti (SC) telah menjadualkan peperiksaan pelesenan bagi wakil peniaga dan wakil broker niaga hadapan di Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak. Peperiksaan ini akan diadakan pada 14-15 Ogos 1999 di Kota Kinabalu dan 25-26 September 1999 di Kuching.

Tujuan mengendalikan peperiksaan ini di Sabah dan Sarawak adalah untuk memudahkan dan lebih menjimatkan bagi individu yang berminat dan tinggal di tempat berkenaan untuk menduduki peperiksaan tersebut. SIDC menganjurkan peperiksaan pelesenan secara bulanan di Kuala Lumpur.

Walaupun tidak ada syarat pra-kelayakan bagi orang awam untuk menduduki mana-mana peperiksaan, bakal calon terpaksa memenuhi keperluan Jabatan Pelesenan SC dan bursa berkaitan, bagi mendapatkan lesen tertentu.

SC menggesa individu yang berminat untuk mendaftar awal bagi peperiksaan kerana tempat adalah terhad dan ini merupakan satu-satunya sesi peperiksaan yang dikendalikan di Sabah dan Sarawak bagi tahun 1999.

Untuk pendaftaran dan keterangan lanjut tentang peperiksaan, sila hubungi Pusat Peperiksaan SIDC di talian 03-654 8202/8203 atau faks: 03-651 5822. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi Laman Web SC di www.sc.com.my.

Berkuatkuasa 1 Julai 1999, SIDC merupakan badan tunggal yang mengendalikan peperiksaan bagi wakil peniaga pelatih di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dan di Bursa Urusniaga Sekuriti dan Sebutharga Automasi Malaysia (MESDAQ); wakil broker niaga hadapan di Bursa Opsyen dan Kewangan Niaga Hadapan Kuala Lumpur (KLOFFE) dan Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX); wakil pengurus dana; wakil pengurus dana niaga hadapan dan orang yang dilantik (designated persons) di industri unit amanah.

PUSAT PERKEMBANGAN INDUSTRI SEKURITI


Dikeluarkan bagi pihak Suruhanjaya Sekuriti. Pihak media yang memerlukan bantuan boleh menghubungi tel no. 03-654 8625 (Soh Beng Choo)/ 03-654 8184 (Azmi Hariss Ibrahim) atau faks no. 03-651 5078 atau e-mel: [email protected]

Maklumat latar belakang:
Suruhanjaya Sekuriti (SC), sebuah badan berkanun yang melapor terus kepada Menteri Kewangan, diwujudkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi pengawalselia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung bagi penyeliaan dan pengawasan aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa saham dan rumah penjelasan, dan mengawalselia semua pihak yang diberikan lesen di bawah Akta Perindustrian Sekuriti 1983 dan Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993.

Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (SIDC) merupakan bahagian pendidikan SC. Ia bertanggungjawab memudahkan pendidikan dan penyelidikan dalam pembangunan pasaran modal Malaysia melalui latihan dan penyebaran hasil kajian bukan proprietari. Ia juga bertanggungjawab bagi pembangunan pusat maklumat SC yang apabila tertubuh sepenuhnya akan menjadi pusat sumber maklumat pasaran modal yang ulung bagi rantau ini.

Maklumat lanjut mengenai SC juga terdapat dalam laman web SC di www.sc.com.my
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup