NAMA

JAWATAN

Datuk Ranjit Ajit Singh

Pengerusi

Dato Dr Nik Ramlah Mahmood

Timbalan Ketua Eksekutif

Jawatankuasa Pengurusan

Datuk Ranjit Ajit Singh

Pengerusi

Dato Dr Nik Ramlah Mahmood

Timbalan Ketua Eksekutif

Datin Teh Ija Mohd Jalil

Pengarah Eksekutif, Sumber Korporat

Goh Ching Yin

Pengarah Eksekutif, Strategi & Pembangunan

Eugene Wong Weng Soon

Pengarah Eksekutif, Kewangan Korporat & Pelaburan

Zainal Izlan Zainal Abidin

Pengarah Eksekutif, Pasaran Modal Islam

Nik Mohd Hasyudeen Yusoff

Pengarah Eksekutif and Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit

Foo Lee Mei

Pengarah Eksekutif and Ketua Kaunsel

Shamsuflan Shamsuddin

Pengarah Eksekutif, Pematuhan & Pemeriksaan

Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin

Pengarah Eksekutif, Penguatkuasaan

Lembaga Pemantauan Audit

Nik Mohd Hasyudeen Yusoff

Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit

Lim Fen Nee

Pengurus Besar dan Ketua, Lembaga Pemantauan Audit

Leong Wai Leng

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Pemeriksaan

Pejabat Pengerusi

Shamim Fyaz Hajamaideen

Setiausaha Suruhanjaya & Pembantu Khas kepada Pengerusi dan Ketua, Pejabat Pengerusi

Pejabat Penasihat Undang-Undang Suruhanjaya

Foo Lee Mei

Ketua Kaunsel

Salmah Bee Mohd Mydin

Pengurus Besar

Anil Joshi Hari Chand

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Dasar & Pembaharuan

Hal Ehwal Korporat

Sreejaya Menon V.K. Gopinatha Menon

Pengurus Besar Kanan & Ketua, Hal Ehwal Korporat

Pengaduan & Hal Ehwal Pelabur

Khairul Ridzwan Abdul Kuddus

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Hal Ehwal Pelabur & Pengaduan

Audit Dalaman

Alina Osman

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Audit Dalaman

Hal Ehwal Antarabangsa

Neetasha Rauf

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Hal Ehwal Antarabangsa

Strategi & Pembangunan

Kamarudin Hashim

Pengarah, Pembangunan Pasaran

Attila Emam

Pengurus Besar dan Ketua, Pengurusan Risiko

Azryta Abdul Aziz

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Tadbir Urus Korporat

Dr Muhammed bin Abdul Khalid

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Ekonomi

Kewangan Korporat & Pelaburan

Musa Mahmood

Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Kewangan Korporat

Azman Ahmad

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Ekuiti

Lorna Boey Giok Ai

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penzahiran Transaksi

Hayati Aman Hashim

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Ekuiti

Mohammad Aminullah Basir

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Produk Pelaburan

Zulaiha Subohi

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Jabatan Pengambilalihan & Percantuman

Carrie Cheah Beng Kyee

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Sekuriti Hutang Swasta

Esther See Lay Lin

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Skim Pelaburan Terurus

Yusmawati Mohd Yusoff

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penilaian Harta

Kelly Leong Shook Kheng

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Dasar Pengendalian & Peraturan

Pengawasan Pasaran

Jas Bir Kaur

Pengurus Besar dan Ketua, Kebenaran & Pelesenan

Fung Ru Huey

Pengurus Besar dan Ketua, Pemantauan Pasaran

Shamsul Bahriah Shamsudin

Pengurus Besar dan Ketua, Pengawasan Institusi

Pematuhan & Pemeriksaan

Wong Yoke Weng

Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Pengawasan Pengantara

Liew Kim Yuen

Pengurus Besar dan Ketua, Pemantauan Kewangan & Korporat

Suk Mun Yen

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penyeliaan Khas Risiko

Penguatkuasaan

Kiran Kaur Gill

Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Penyiasatan

Shanti Geoffrey

Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Pendakwaan & Penguatkuasan Sivil

Pasaran Modal Islam

Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Pembangunan

Dr Md Nurdin Ngadimon

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Shariah

Noraizat Shik Ahmad

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penilaian Produk

Sumber Korporat

Nurashikhin Md Sharif

Pengurus Besar Kanan, Pengurusan Modal Insan & Keberkesanan Organisasi

Siti Loreley Bakri

Pengurus Besar, Pengurusan Modal Insan

Vignaswaran Kandiah

Pengurus Besar dan Ketua, Kewangan & Pemerolehan

Aliza Nayan

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Keberkesanan Organisasi

Ummi Kalsom Abdul Rahim

Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Teknologi Maklumat

Anthony David Fernandez

Penolong Pengurus Besar dan Ketua, Pengurusan Pengetahuan