Garis panduan ini menyediakan kefahaman yang lebih baik mengenai bagaimana SC mentadbir undang-undang yang berkaitan dengan kemudahan elektronik dan bilakah pengusaha kemudahan elektronik boleh mendaftarkan kemudahan elektroniknya sebagai “kemudahan elektronik berdaftar” bagi memenuhi seksyen 34 CMSA.