Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Antarabangsa
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
54090 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603-6204 8000
Faks: 603-6201 5078
E-mel: [email protected]

Hubungi :

Puan Neetasha Rauf
Penolong Pengurus Besar – Hal Ehwal Antarabangsa

Oleh kerana permintaan dari luar yang banyak, kami mungkin tidak dapat memberi respons dengan cepat kepada semua mesej yang dihantar kepada kami. Kami mungkin tidak menjawap pertanyaan bagi maklumat yang boleh didapati di laman web kami.