Jawatankuasa Serantau Asia Pasifik (APRC) merupakan salah satu jawatankuasa serantau IOSCO yang terdiri daripada 25 ahli berikut (seperti senarai keahlian APRC IOSCO):

APRC pernah dipengerusikan oleh Datuk Ali Abdul Kadir, mantan Pengerusi SC, from 2000 sehingga 29 February 2004 apabila Datuk Ali menamatkan khidmat beliau sebagai Pengerusi SC. APRC terus dipengerusikan oleh SC untuk sementara waktu sehingga Persidangan Tahunan IOSCO pada May 2004, di mana pemilihan dilakukan bagi jawatan Pengerusi APRC. Monetary Authority of Singapore telah dilantik untuk mempengerusikan APRC.