1. Siapa yang patut saya hubungi untuk mengemukakan pertanyaan?

Sila rujuk nombor-nombor yang berikut untuk pelbagai jenis pertanyaan:

(i) Pertanyaan Am
Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Antarabangsa
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 603-6204 8777
Faks: 603-6201 5078
E-mel: [email protected]

(ii) Pertanyaan berhubung dengan program pendidikan awam dan peperiksaan pelesenan
Khidmat Korporat SIDC
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 603-6204 8667/9
Faks: 603-6201 8008
E-mel: [email protected]

(iii) Pertanyaan mengenai penerbitan SC
Khidmat Maklumat SIDC
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 603-6204 8668
Faks: 603-6201 5131
E-mel: [email protected]

(iv) Pertanyaan mengenai perkara yang berkaitan dengan Bumiputera
Unit Bumiputera
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 603-6204 8372
Faks: 603-6201 5078
E-mel: [email protected]

2. Bagaimana saya hendak mengemukakan aduan kepada SC?

Semua aduan hendaklah ditulis dan mengandungi nama, alamat dan nombor telefon pengadu, dan alamatkan kepada:
Jabatan Pengaduan
Suruhanjaya Sekuriti
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 603-6204 8999
Faks: 603-6201 8991
E-mel: [email protected]