PENGUMUMAN
Suruhanjaya Sekuriti telah meminda peraturan ekuiti bagi syarikat pembrokeran saham yang bukan bank pelaburan (Universal Broker, 1+1 Broker dan Broker Kendiri). Perubahan kepada Buku rujukan Pelesenan telah dibuat hasil daripada liberalisasi yang berkuat kuasa pada 5 Disember 2011.

Sila rujuk Jadual 1 di bawah bagi peraturan komposisi pemegangan saham yang baharu, berkuat kuasa serta-merta.

Jadual 1: Peraturan Komposisi Pemegangan Saham

Berurusan dalam sekuriti

Peraturan am

Bank Pelaburan

Minimum 30% pemegangan saham tempatan

Broker saham yang bukan Bank Pelaburan (Broker Universal, Broker 1+1 dan Broker Kendiri)

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Broker Skim Khas

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Berurusan dalam Derivatif

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Pengurusan Dana

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Nasihat Pelaburan

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Menasihati Mengenai Kewangan Korporat

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Perancangan Kewangan

Tiada peraturan pemegangan saham tertentu

Jadual 1 di atas memansuhkan Jadual 1 Bab 4 [4.03(1)] Buku Rujukan Pelesenan yang ada kini.

5 DISEMBER 2011