SC merupakan penanda tangan kepada sebilangan Memorandum Persefahaman pelbagai hala serta bagi Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala IOSCO (IOSCO MMoU). Dokumen ini menyatakan perhubungan antara pihak yang menanda tangan yang berkaitan dengan bantuan bersama, kerjasama rentas sempadan dan pertukaran maklumat bagi tujuan penguatkuasaan dan jaminan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan pihak berkuasa yang menanda tangan.
Kerjasama rasmi yang telah SC jalinkan bersama rakan pengawal selia asing bagi tujuan pertukaran maklumat dan/atau bantuan penyiasatan adalah seperti berikut:

Senarai Memorandum Persefahaman

Bil

Tajuk

Tarikh/Tempat

1.

Memorandum Persefahaman antara Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Capital Market Supervisory Agency of Indonesia Berkaitan dengan Bantuan Teknikal dan Kerjasama bersama.
(Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi dan Bacelius Ruru, Pengerusi)

12 Januari 1994,
Indonesia

2.

Memorandum Persefahaman Antara Securities and Futures Commission of Hong Kong dan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia.
(Robert Nottle, Pengerusi dan Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi)

22 Februari 1994,
Hong Kong

3.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Exchange Commission of Thailand.
(Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi and Ekamol Kiriwat, Ketua Setiausaha)

4 April 1994,
Kuala Lumpur

4.

Memorandum Persefahaman Antara China Securities Regulatory Commission dan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia Berkaitan Kerjasama Pengawalseliaan Sekuriti dan Niaga Hadapan.
(Zhou Daojiong, Pengerusi dan Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi)

18 April 1997,
Beijing

5.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Capital Markets Authority of Kenya Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama.
(Paul K. Melly, Ketua Eksekutif dan Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi)

9 Jun 1997,
Nairobi, Kenya

6.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Financial Services Board of South Africa Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama.
(Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid dan Dr Chris de Swardt, Pengerusi)

31 Oktober 1997,
Kuala Lumpur

7.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Pertukaran Maklumat Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Futures Commission in Taipei.
(Dato’ Dr Mohd Munir Majid, Pengerusi dan Daung-yen Lu, Pengerusi)

7 November 1997, Taipei

8.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia and Comissao de Valores Mobiliarios of Brazil in Relation to Assistance and Mutual Co-operation.
(Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi dan Francisco Costa e Silva, Presidente)

7 November 1997, Taipei

9.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Comision Nacional de Valores of Argentina Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama.
(Guillermo Harteneck, Pengerusi dan Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi)

21 Mei 1998,
Kuala Lumpur

10.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Superintendencia de Valores y Seguros of Chile Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama.
(Daniel Yarur, Superintendent dan Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi)

26 Mei 1998,
Paris

11.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Australian Securities and Investments Commission.
(Dato’ Dr Mohd Munir Abdul Majid, Pengerusi dan Alan Cameron A.M, Pengerusi)

8 Julai 1998,
Kuala Lumpur

12.

Memorandum Persefahaman Antara Commission des Operations de Bourse of France dan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia
(Michel Prada, Pengerusi dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

13 Sept 1999,
Paris

13.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Exchange Board of India, the Government of Republic of India
(TYT Veena Sikri, Pesuruhjaya Tinggi India dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

14 Mei 2001,
Putrajaya

14.

Memorandum Persefahaman Antara Polish Securities and Exchange Commission dan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia Berkaitan Kerjasama dan Pertukaran Maklumat.
(Jacek Socha, Pengerusi dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

26 Jun 2001,
Stockholm,
Sweden

15.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Exchange Commission of Sri Lanka
(Dr Dayanath C. Jayasuria, Ketua Pengarah dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

4 Februari 2002,
Bali, Indonesia

16.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Jordan Securities Commission.
(Dr Bassam Saket, Executive Pengerusi dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

31 Oktober 2002,
Kuala Lumpur

17.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina.
(Edib Bašic, President and Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

17 Oktober 2003,
Seoul, Korea

18.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Capital Market Authority of the Sultanate of Oman.
(HE Yahya Said Abdullah Al-Jabri, Executive President and Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

17 Oktober 2003,
Seoul, Korea

19.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa, Italy.
(Dr Lamberto Cardia, Pengerusi and Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi)

17 Oktober 2003,
Seoul, Korea

20.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Bantuan dan Kerjasama Bersama Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan New Zealand Securities Commission
(Jane Diplock, Pengerusi dan Datuk Ali Abdul Kadir, Pengerusi).

20 Februari 2004,
Wellington, New Zealand

21.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Perundingan, Kerjasama dan Pertukaran Maklumat Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Financial Supervisory Commission, Korea.
(Woo-Cheol Lee, Wakil Ahli Suruhanjaya dan Datin Zarinah Anwar, Pemangku Pengerusi/Timbalan Ketua Eksekutif.

17 Mac 2004,
Kuala Lumpur

22.

Memorandum Persefahaman Berkaitan Perundingan, Kerjasama dan Pertukaran Maklumat Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Portuguese Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
(Fernando Teixeira Dos Santos, Pengerusi dan Datin Zarinah Anwar, Timbalan Ketua Eksekutif).

19 Mei 2004.
Amman, Jordan

23.

Memorandum Persefahaman berkaitan Kerjasama Penguatkuasaan Undang-Undang Sekuriti, Pertukaran Maklumat, Kerjasama dan Perundingan serta Inisiatif Pembangunan dan Latihan Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) of the United Arab Emirates (UAE).
(TYT Sheikha Lubna Khalid Al-Qassimi, Menteri Ekonomi dan Perancangan UAE and Pengerusi of the ESCA dan Dato’ Md Nor Yusof, Pengerusi)

18 Mac 2005, Kuala Lumpur

24.

Memorandum Persefahaman berkaitan Kerjasama Penguatkuasaan Undang-Undang Sekuriti, Pertukaran Maklumat, Kerjasama dan Perundingan serta Inisiatif Pembangunan dan Latihan Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Dubai Financial Services Authority (DFSA).
(David Knott, Ketua Eksekutif DFSA dan Dato’ Zarinah Anwar, Pengerusi)

15 Ogos 2006, Putrajaya

25.

Memorandum Persefahaman Antara State Securities Commission of Vietnam dan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia berkaitan Pertukaran Maklumat dan Bantuan Bersama.
(Dr Vu Thi Kim Lien, Naib Pengerusi dan Dato’ Zarinah Anwar, Pengerusi)

27 Februari 2007, Kuala Lumpur

26.

Memorandum Persefahaman Antara the Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Exchange Organisation (SEO) of Iran.
(Dr Ali Salehabadi, Presiden dan Pengerusi SEO Iran dan Dato’ Zarinah Anwar, Pengerusi)

19 Mei 2007, Tehran

27.

Memorandum Persefahaman Antara Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia dan Securities and Exchange Commission of Nigeria.
(Dato’ Zarinah Anwar, Pengerusi dan Mr. Musa Al-Faki, Ketua Pengarah).

15 November 2007, Kuala Lumpur