Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh
Pengerusi

Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh ialah Pengerusi Eksekutif SC. Beliau sebelum ini merupakan Pengarah Urusan SC dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kewangan dan pengawalseliaan pasaran sekuriti dan telah menerajui pelbagai inisiatif utama dalam pembangunan dan pembaharuan pasaran modal Malaysia.

Tan Sri Ranjit dilantik sebagai Naib Pengerusi Lembaga Pengelola Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO), badan global pengawal selia pasaran modal dan dipilih sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pertumbuhan dan Pasaran Pesat Membangun (GEM) yang mewakili 94 negara. Pada 2014, Tan Sri Ranjit dilantik sebagai Pengerusi Forum Pasaran Modal ASEAN (ACMF), badan yang ditugaskan untuk menerajui usaha penyepaduan pasaran di rantau ini dan terdiri daripada pihak berkuasa pasaran modal ASEAN.

Tan Sri Ranjit mempengerusikan Securities Industry Development Corporation (SIDC), Majlis Pembangunan Modal Teroka dan Ekuiti Swasta Malaysia (MVCDC) dan Dana Pembangunan Pasaran Modal (CMDF). Beliau juga merupakan Naib Pengerusi Institut Kewangan Asia dan ahli Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan dan Yayasan Pelaporan Kewangan, serta ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia (IIM).

Tan Sri Ranjit terlatih sebagai ahli ekonomi kewangan dan akauntan. Beliau memegang ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dan ijazah Sarjana Ekonomi dalam Kewangan daripada Monash University, Melbourne. Beliau juga dianugerahi ijazah Doktor Falsafah undang-undang honoris causa oleh Monash University, Melbourne. Beliau merupakan felo CPA Australia dan telah berkhidmat dalam bidang akademik, perundingan dan perakaunan di Australia dan Malaysia.