Nama Jawatan
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Jawatankuasa Eksekutif
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi, Digital & Strategi
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Azman Hisham Che Doi Pengarah, Sumber Korporat
Pejabat Pengerusi
Shamim Fyaz Hajamaideen Setiausaha Suruhanjaya, Pembantu Khas kepada Pengerusi dan Pengurus Besar, Pejabat Pengerusi
Ahmad Ridzuan Samsudin Timbalan Pengarah, Komunikasi Strategi
Neetasha Rauf Pengurus Besar, Hal Ehwal Antarabangsa
Aliza Nayan Pengurus Besar, Pematuhan Dalaman
Alina Osman Pengurus Besar, Audit Dalaman
Lembaga Pemantauan Audit
Dato’ Gumuri Hussain Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit
Alex Ooi Thiam Poh Pengarah, Lembaga Pemantauan Audit
Muhd Harith A. Bakar Timbalan Pengurus Besar, Pemeriksaan
Pejabat Ketua Pengawalseliaan
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Anil Joshi Hari Chand Pengurus Besar Dasar Pengawalseliaan, Pembaharuan Undang-Undang
Khairul Ridzwan Abdul Kuddus Timbalan Pengurus Besar, Pengguna & Pejabat Pelabur
Kelly Leong Shook Kheng TTimbalan Pengurus Besar Dasar Operasi, Pembaharuan Undang-Undang
Zuraida Rastam Shahrom Timbalan Pengurus Besar, Penasihat Undang-Undang
Seri Izriana Melani Mohtar Timbalan Pengurus Besar, Kaedah & Peraturan
Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin Pengurus Besar, Pembangunan Pasaran Modal Islam
Dr Md Nurdin Ngadimon Pengurus Besar, Shariah
Azryta Abdul Aziz Pengurus Besar, Pasaran & Produk
Noraizat Shik Ahmad Timbalan Pengurus Besar, Penilaian Produk
Kewangan Korporat & Pelaburan
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Musa Mahmood Timbalan Pengarah, Kewangan Korporat & Pelaburan
Azman Ahmad Pengurus Besar, Ekuiti
Hayati Aman Hashim Pengurus Besar, Ekuiti
Zulaiha Subohi Pengurus Besar, Jabatan Pengambilalihan & Percantuman
Marina Yeop Adlan Timbalan Pengurus Besar, Bon Korporat & Produk Pelaburan
Inovasi, Digital & Strategi
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi, Digital & Strategi
Ummi Kalsom Abdul Rahim Pengurus Besar, Digital
Ummi Kalsom Abdul Rahim Pemangku Pengurus Besar, Teknologi
Lim Kok Eng Timbalan Pengurus Besar, Analisis
Pengawasan Pasaran & Korporat
Shamsul Bahriah Shamsudin Timbalan Pengarah, Pengawasan Institusi
Fung Ru Huey Pengurus Besar, Pemantauan Pasaran
Leong Wai Leng Pengurus Besar, Pemantauan Korporat
Pengawasan Pengantara & Dana
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Jas Bir Kaur Timbalan Pengarah, Kebenaran & Pelesenan
Salmah Bee Mohd Mydin Timbalan Pengarah, Pengawasan
Suk Mun Yen Pengurus Besar, Analisis Risiko
Ong Sheng En Timbalan Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan Utama
Penguatkuasaan
Kiran Kaur Gill Timbalan Pengarah, Penyiasatan
Shanti Geoffrey Timbalan Pengarah, Pendakwaan & Penguatkuasan Sivil
Jawahar Ali Ameer Ali Timbalan Pengurus Besar, Perancangan & Pengurusan Penguatkuasaan
Sumber Korporat
Azman Hisham Che Doi Pengarah, Sumber Korporat
Vignaswaran Kandiah Pengurus Besar, Kewangan & Pemerolehan
Razman Muhamad Redzuan Timbalan Pengurus Besar, Pengurusan Kemudahan & Perkhidmatan
Arief Amron Ariffin Penolong Pengurus Besar, Pengurusan Pengetahuan

setakat 27 Februari 2017