Nama Jawatan
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Jawatankuasa Eksekutif
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Datin Teh Ija Mohd Jalil Penasihat, Projek Khas
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi & Strategi Digital
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Azman Hisham Che Doi Pengarah, Sumber Korporat
Pejabat Pengerusi
Datin Teh Ija Mohd Jalil Penasihat, Projek Khas
Shamim Fyaz Hajamaideen Setiausaha Suruhanjaya, Pembantu Khas kepada Pengerusi dan Ketua, Pejabat Pengerusi
Neetasha Rauf Pengurus Besar dan Ketua, Hal Ehwal Antarabangsa
Aliza Nayan Pengurus Besar dan Ketua, Pematuhan Dalaman
Alina Osman Pengurus Besar dan Ketua, Audit Dalaman
Lembaga Pemantauan Audit
Dato’ Gumuri Hussain Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit
Muhd Harith A. Bakar Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Pemeriksaan
Pejabat Ketua Pengawalseliaan
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Anil Joshi Hari Chand Pengurus Besar dan Ketua, Pembaharuan Undang-Undang
Khairul Ridzwan Abdul Kuddus Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Hal Ehwal Pelabur & Pengaduan
Zuraida Rastam Shahrom Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penasihat Undang-Undang
Seri Izriana Melani Mohtar Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Kaedah & Peraturan
Pasaran Modal Islam & Pembangunan Pasaran
Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin Pengurus Besar dan Ketua, Pembangunan
Dr Md Nurdin Ngadimon Pengurus Besar dan Ketua, Shariah
Azryta Abdul Aziz Pengurus Besar dan Ketua, Pasaran & Produk
Noraizat Shik Ahmad Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penilaian Produk
Innovasi & Strategi Digital
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi & Strategi Digital
Ummi Kalsom Abdul Rahim Pengurus Besar dan Ketua, Teknologi Maklumat
Lim Kok Eng Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Pengurusan Dana
Kewangan Korporat & Pelaburan
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Musa Mahmood Pengurus Besar Kanan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Azman Ahmad Pengurus Besar dan Ketua, Ekuiti 1
Hayati Aman Hashim Pengurus Besar dan Ketua, Ekuiti 2
Zulaiha Subohi Pengurus Besar dan Ketua, Jabatan Pengambilalihan & Percantuman
Lorna Boey Giok Ai Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Ekuiti 3 – Analisis & Projek
Yusmawati Mohd Yusoff Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Penilaian Harta
Kelly Leong Shook Kheng Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Dasar Pengendalian & Peraturan
Marina Yeop Adlan Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Sekuriti Hutang Swasta & Produk Pelaburan
Pengawasan Pasaran & Korporat
Shamsul Bahriah Shamsudin Timbalan Pengarah, Pengawasan Institusi
Fung Ru Huey Pengurus Besar dan Ketua, Pemantauan Pasaran
Leong Wai Leng Timbalan Pengurus Besar dan Pemangku Ketua, Pemantauan Korporat
Pengawasan Pengantara & Dana
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Jas Bir Kaur Pengurus Besar Kanan, Kebenaran & Pelesenan
Salmah Bee Mohd Mydin Pengurus Besar Kanan, Pengawasan
Suk Mun Yen Pengurus Besar dan Ketua, Penyeliaan Khas Risiko
Ong Sheng En Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Kumpulan Kewangan Utama
Penguatkuasaan
Kiran Kaur Gill Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Penyiasatan
Shanti Geoffrey Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Pendakwaan & Penguatkuasan Sivil
Jawahar Ali Ameer Ali Timbalan Pengurus Besar dan Ketua, Perancangan & Pengurusan Penguatkuasaan
Sumber Korporat
Azman Hisham Che Doi Pengarah, Sumber Korporat
Nurashikhin Md Sharif Pengurus Besar Kanan dan Ketua, Pengurusan Modal Insan
Vignaswaran Kandiah Pengurus Besar dan Ketua, Kewangan & Pemerolehan dan Pengurusan Kemudahan & Perkhidmatan
Arief Amron Ariffin Penolong Pengurus Besar dan Ketua, Pengurusan Pengetahuan

setakat 21 November 2016