(English)  

Nama Jawatan
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Jawatankuasa Eksekutif
Tan Sri Dato’ Seri Ranjit Ajit Singh Pengerusi
Dato’ Ahmad Fairuz Zainol Abidin Timbalan Ketua Eksekutif
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi, Digital & Strategi
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pasaran & Korporat
Salmah Bee Mohd Mydin Pengarah, Pengawasan Pengantara & Dana
Tengku Zarina Tengku Chik Pengarah, Sumber Korporat
Pejabat Pengerusi
Shamim Fyaz Hajamaideen Setiausaha Suruhanjaya dan Pengurus Besar, Pejabat Pengerusi
Ida Kamaria Mohd Ghazali Timbalan Pengarah, Pembangunan Manusia & Organisasi
Neetasha Rauf Timbalan Pengarah, Hal Ehwal Antarabangsa
Aliza Nayan Pengurus Besar, Pematuhan Dalaman
Jimmy Tium Beng Teck @ Jimmy Teo BT Timbalan Pengurus Besar, Audit Dalaman
Lembaga Pemantauan Audit
Alex Ooi Thiam Poh Pegawai Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit
Muhd Harith A. Bakar Timbalan Pengurus Besar, Pemeriksaan
Pejabat Ketua Pengawalseliaan
Foo Lee Mei Ketua Pegawai Pengawalseliaan
Fung Ru Huey Pengurus Besar, Pejabat Ketua Pegawai Pengawal Pengawalseliaan
Anil Joshi Hari Chand Pengurus Besar Dasar Pengawalseliaan, Pembaharuan Undang-Undang
Kelly Leong Shook Kheng Timbalan Pengurus Besar, Dasar Operasi, Pembaharuan Undang-Undang
Seri Izriana Melani Mohtar Timbalan Pengurus Besar, Kaedah & Peraturan
Tengku Ahmad Ruzhuar Tengku Ali Timbalan Pengurus Besar, Penasihat Undang-Undang
Vanitha Mahadevan Timbalan Pengurus Besar, Pejabat Pengguna & Pelabur
Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Zainal Izlan Zainal Abidin Pengarah Urusan, Pembangunan & Pasaran Modal Islam
Dr Md Nurdin Ngadimon Timbalan Pengarah, Shariah
Azryta Abdul Aziz Pengurus Besar, Pasaran & Produk
Noraizat Shik Ahmad Timbalan Pengurus Besar, Penilaian Produk
Kewangan Korporat & Pelaburan
Eugene Wong Weng Soon Pengarah Urusan, Kewangan Korporat & Pelaburan
Azman Ahmad Pengurus Besar, Ekuiti
Hayati Aman Hashim Pengurus Besar, Ekuiti
Zulaiha Subohi Pengurus Besar, Pengambilalihan & Percantuman
Stephanie Yew Szu Ling Timbalan Pengurus Besar, Skim Pelaburan Terurus
Inovasi, Digital & Strategi
Chin Wei Min Pengarah Eksekutif, Inovasi, Digital & Strategi
Dr Wong Huei Ching Timbalan Pengarah, Inovasi & Strategi
Ummi Kalsom Abdul Rahim Pengurus Besar, Digital
Ummi Kalsom Abdul Rahim Pemangku Pengurus Besar, Teknologi
Lim Kok Eng Timbalan Pengurus Besar, Analisis
Pengawasan Pasaran & Korporat
Kamarudin Hashim Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pasaran & Korporat
Shamsul Bahriah Shamsudin Timbalan Pengarah, Pengawasan Institusi
Leong Wai Leng Pengurus Besar, Pemantauan Korporat
Suk Mun Yen Pengurus Besar, Analisis Risiko
Ivan Chan Choong Hau Pengurus Besar, Pemantauan Pasaran
Pengawasan Pengantara & Dana
Salmah Bee Mohd Mydin Pengarah, Pengawasan Pengantara & Dana
Alina Osman Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan Utama
Ong Sheng En Timbalan Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan Utama
Anthony David Fernandez Timbalan Pengurus Besar, Pengantara
Sarbnedhan Singh Sandhu Gorumak S Timbalan Pengurus Besar, Keselamatan Siber
Penguatkuasaan
Kiran Kaur Gill Timbalan Pengarah, Penyiasatan
Shanti Geoffrey Timbalan Pengarah, Pendakwaan & Penguatkuasan Sivil
Jawahar Ali Ameer Ali Timbalan Pengurus Besar, Perancangan & Pengurusan Penguatkuasaan
Sumber Korporat
Tengku Zarina Tengku Chik Pengarah, Sumber Manusia
Vignaswaran Kandiah Pengurus Besar, Kewangan & Pemerolehan
Razman Muhamad Redzuan Timbalan Pengurus Besar, Pengurusan Kemudahan & Perkhidmatan
Arief Amron Ariffin Penolong Pengurus Besar, Pengurusan Pengetahuan

setakat 31 Januari 2017