Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ialah sebuah badan kawal selia yang diberi mandat oleh Parlimen untuk membangunkan dan mengawal selia pasaran modal Malaysia. Sebagai sebuah badan pengawal selia, SC terlibat dalam aspek-aspek penggubalan peraturan, pemberian kebenaran, pengawasan dan penguatkuasaan pasaran modal, memainkan peranan penting untuk memastikan rangka kerja yang kukuh dan terus memudahcarakan pembangunan demi kemakmuran ekonomi negara. Matlamat kami adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran modal yang adil, cekap, terjamin dan telus serta memudahcarakan pembangunan teratur bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing.

Klik di sini untuk memuat turun Falsafah Pengawalseliaan (pdf – 771KB)