Bahan Tarikh dikeluarkan *
Skor kad SC
(Siaran akhbar berkala mengenai prestasi SC)
setiap Khamis kedua bagi suku tahun berikutnya
Senarai Kemas Kini Sekuriti Patuh Syariah oleh MPS SC setiap Jumaat terakhir bulan Mei dan November
Senarai Sukuk yang Diluluskan oleh SC 1 April, 1 Julai,
1 Oktober,
1 Januari
Senarai Dana Islam Malaysia 1 April,
1 Julai, 1 Oktober,
1 Januari
Senarai Penasihat Syariah Bebas Berdaftar yang Layak untuk Sukuk 1 April,
1 Julai, 1 Oktober,
1 Januari
Senarai Ahli-ahli/Penasihat Syariah Berdaftar bagi Skim Unit Amanah Islam 1 April,
1 Julai, 1 Oktober,
1 Januari
Statistik Pengantara Berlesen setiap 7 hari bulan bagi suku tahun berikutnya
Senarai Pengantara Berlesen setiap 10 hari bulan bagi setiap bulan

* tertakluk kepada perubahan