Arkib Ringkasan Statistik – Dana Unit Amanah di Malaysia

 2016 (pdf) |

2015 (pdf)

|

2014 (pdf)

|

2013 (pdf)

|

2012 (pdf)

|

2011 (pdf)

|

2010 (pdf)

2009 (pdf) |

2004 – 2009 (pdf)

|

2008 (pdf)

|

2007 (pdf)

|

2006 (pdf)

|

2005 (pdf)

|

2004 (pdf)

RINGKASAN STATISTIK
Setakat 31 Oktober 2016

Bil. Syarikat Pengurusan
35

Bilangan dana yang diluluskan*
641

– Konvensional
442

– Berasaskan Syariah
199

Bilangan dana yang dilancarkan
629

– Konvensional
431

– Berasaskan Syariah
198

Unit dalam Edaran (bilion unit)
481.450

– Konvensional
361.551

– Berasaskan Syariah
119.899

Bilangan Akaun #
18,483,816

– Konvensional
15,680,211

– Berasaskan Syariah
2,803,605

Jumlah NAV (RM bilion)
362.073

– Konvensional
304.451

– Berasaskan Syariah
57.622

% NAV permodalan pasaran Bursa Malaysia
21.24%

Nota:- Berkuatkuasa Januari 2009, statistik di atas tidak akan merangkumi dana borong.
* Untuk dana yang diluluskan, termasuk yang belum dilancarkan.
# Termasuk akaun dalam Penasihat Unit Amanah Berinstitusi (IUTA) yang mengendalikan sistem nomini.