Statistik bagi Sumber Dana Industri Pengurusan Dana setakat 31 Disember 2016

  • Jumlah syarikat pengurusan dana: 74
  • Jumlah dana yang diuruskan dalam industri: RM696.27 bilion
  • Sumber dana yang diurus termasuk tetapi tidak terhad kepada dana unit amanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), badan korporat, dana persaraan swasta dan badan kebajikan.
  • Jumlah pelaburan mengikut kelas aset di dalam dan luar negara pada 31 Disember 2016 terkandung di jadual berikut. Nombor-nombor yang diberi tertakluk kepada ralat perbundaran.

Sumber dana
(dalam  RM billion)

Keseluruhan (termasuk Shariah)

Shariah

Tempatan

Asing

Jumlah

Tempatan

Asing

Jumlah

Dana Amanah Saham

357.64

1.17

358.81

60.86

0.79

61.65

Dana Borong

90.42

0.74

91.16

35.42

0.07

35.49

Dana dagangan bursa

1.88

0.00

1.88

0.42

0.01

0.43

Badan Korporat

70.83

8.70

79.53

9.35

1.00

10.35

Organisasi Kebajikan

0.50

0.44

0.94

0.17

0.00

0.17

Individu:

  • KWSP – Ahli Skim Pelaburan
  • Mandat Persendirian Individu

0.99

7.92

0.00

0.44

0.99

8.36

0.00

0.06

0.00

0.02

0.00

0.08

Dana Pencen Swasta

1.36

3.07

4.43

0.07

0.00

0.07

Skim Persaraan Swasta

1.51

0.00

1.51

0.51

0.00

0.51

Badan Berkanun & Agensi Kerajaan (termasuk KWSP)

132.69

4.75

137.44

35.92

1.28

37.20

Jenis dana lain-lain

8.72

2.50

11.22

3.30

0.39

3.69

Jumlah

674.46

21.81

696.27

146.08

3.56

149.64

Nota: Nilai yang dinyatakan adalah tepat pada waktu penerbitan.