Arkib Ringkasan Statistik – Dana Unit Amanah di Malaysia

2017 (pdf) |  2016 (pdf) |

2015 (pdf)

|

2014 (pdf)

|

2013 (pdf)

|

2012 (pdf)

|

2011 (pdf)

|

2010 (pdf)

2009 (pdf) |

2004 – 2009 (pdf)

|

2008 (pdf)

|

2007 (pdf)

|

2006 (pdf)

|

2005 (pdf)

|

2004 (pdf)

RINGKASAN STATISTIK
Setakat 28 Februari 2017

Bil. Syarikat Pengurusan

36

Bilangan dana yang diluluskan*

639

– Konvensional

437

– Berasaskan Syariah

202

Bilangan dana yang dilancarkan

632

– Konvensional

433

– Berasaskan Syariah

199

Unit dalam Edaran (bilion unit)

511.542

– Konvensional

379.596

– Berasaskan Syariah

131.946

Bilangan Akaun #

18,622,394

– Konvensional

15,790,745

– Berasaskan Syariah

2,831,649

Jumlah NAV (RM bilion)

381.340

– Konvensional

316.793

– Berasaskan Syariah

64.547

% NAV permodalan pasaran Bursa Malaysia

21.92%

Nota:- Berkuatkuasa Januari 2009, statistik di atas tidak akan merangkumi dana borong.
* Untuk dana yang diluluskan, termasuk yang belum dilancarkan.
# Termasuk akaun dalam Penasihat Unit Amanah Berinstitusi (IUTA) yang mengendalikan sistem nomini.