Arkib Ringkasan Statistik – Dana Borong di Malaysia
2016 (pdf) |2015 (pdf) | 2014 (pdf) | 2013 (pdf) | 2012 (pdf) | 2011 (pdf) | 2010 (pdf) | 2009 (pdf)

Ringkasan Statistik
Setakat 31 Oktober 2016

BIL. SYARIKAT PENGURUSAN
45

Bilangan dana yang diluluskan
315

– Konvensional
215

– Berasaskan Syariah
100

Bilangan dana yang dilancarkan
313

– Konvensional
213

– Berasaskan Syariah
100

Unit dalam Edaran (bilion unit)
108.545

– Konvensional
67.477

– Berasaskan Syariah
41.068

Bilangan Akaun #
10,403

– Konvensional
8,691

– Berasaskan Syariah
1,712

Jumlah NAV (RM bilion)
104.814

– Konvensional
62.597

– Berasaskan Syariah
42.217

% NAV permodalan pasaran Bursa Malaysia
6.15%

* Untuk dana yang diluluskan, termasuk yang belum dilancarkan.
# Termasuk akaun dalam Penasihat Unit Amanah Berinstitusi (IUTA) yang mengendalikan sistem nomini.