Sebagai  sebahagian daripada usaha berterusan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih sesuai  dan menarik bagi pasaran modal Malaysia,
kerajaan dan SC telah memperkenalkan  insentif dalam beberapa sektor pasaran.
Klik  pada sektor pasaran modal yang berikut bagi mendapat maklumat lanjut mengenai  insentif dan inisiatif yang diperkenalkan: