Penolak Tuntutan

Dokumen yang disenaraikan di bawah adalah untuk rujukan umum. Walaupun semua usaha telah dilakukan untuk memeriksa ketepatan dokumen berikut, SC tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau tidak lapor daripada dokumen-dokumen tersebut.

 

Peraturan, Perintah & Pengisytiharan

No.
No Akta

Akta

Senarai Perundangan Kecil yang Dimansuhkan

Catatan

1 P.U. (A) 135/2009 Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Mekanisme Penstabilan Harga)(Pindaan) 2009

2 P.U. (A) 129/2009 Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 – Pembetulan

3 P.U. (A) 128/2009 Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 3 dan 4) 2009

4 P.U. (A) 66/2009 Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Ketidakpakaian Subseksyen 98(1)) (Dana Dagangan Bursa) 2009 (pdf – 11KB)

5 P.U. (A) 65/2009 Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 4) 2009 (pdf – 11KB)

6 P.U. (A) 440/2008 Capital Markets and Services (Non-Application of Division 5 of Part VI) (Islamic Bank) Order 2008 (pdf – 13KB)

7 P.U. (A) 439/2008 Capital Markets and Services (Non-Application of Division 5 of Part VI) (Fund Management) Order 2008 (pdf – 13KB)

8 P.U. (A) 12/2008 Capital Markets and Services (Disapplication of Division 5 of Part VI)(Amendment) Order 2008 (pdf – 18KB)
Revoked by PU (A) 439/2008

9 P.U. (A) 11/2008 Capital Markets and Services (Non-application of Division 5 of Part VI) Order 2008 (pdf – 16KB)
Revoked. Seksyen 315 CMSA

10 P.U. (A) 8/2008 Capital Markets and Services (Price Stabilization Mechanism) Regulations 2008 (pdf)

Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Mekanisme Penstabilan Harga) 2008

[Termasuk Pindaan terkini – P.U.(A) 135/2009] (Tarikh k.kuasa: 2 April 2009)

11 P.U. (A) 263/2008 Capital Markets and Services (Amendment of Jadual 8) Order 2008 (pdf)

12 PU (A) 124/2008 Securities Industry (Central Depositories) Exemption (No 2) Order 2008 (pdf) 

13 PU (A) 123/2008 Securities Industry (Central Depositories) Exemption Order 2008 (pdf) 

14 P.U. (A) 336/2007 Capital Markets and Services Regulations 2007 (pdf – 182KB)

15 PU (A) 358/2006 Securities Industry (Investment Of Capital Market Development Fund) Regulations 2006

16 PU (A) 22/2006 Securities Industry (Bond Pricing Agency) Regulations 2006
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

17 PU (A) 69/2006 Securities Commission (Amendment Of Jadual 4) Order 2006 (pdf) 

18 PU (A) 496/2005 Securities Industry (Declaration Of Exempt Stock Market) Order 2005 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

19 PU (A) 52/2005 Securities Industry (Licensing Of Fund Manager) And Fund Manager’s Representative (Amendment) Regulations 2005 (pdf) 

20 PU (A) 51/2005 Securities Industry (Amendment) Regulations 2005 (pdf) 

21 PU (A) 475/2005 Securities Commission (Prescription Of Islamic Securities) Amendment Order 2005 (pdf) 

22 PU (A) 469/2005 Securities Commission (Disapplication Of Div 5 Of Part Iv) Order 2005 (pdf) 

23 PU (A) 344/2005 Securities Commission (Amendment Of Jadual 2 And Jadual 3) Order 2005 (pdf) 

24 PU (A) 343/2005 Securities Commission (Amendment Of Jadual 1) Order 2005 (pdf) 

25 PU (A) 398/2005 Securities Commission (Fees And Charges) (Amendment) Regulations 2005 (pdf) 

26 PU (A) 382/2005 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) Order 2005 (pdf) 

27 PU(A) 277/2005 Futures Industry (Specified Exchanges) Order 2005

28 PU(A) 53/2005 Futures Industry (Amendment) Regulations 2005 

29 PU (A) 15/2004 Securities Industry (Recognised Clearing House) Order 2004 (pdf) 

30 PU (A) 373/2004 Securities Commission (Amendment Of Jadual 4) Order 2004 (pdf) 

31 PU (A) 230/2004 Securities Commission (Prespriction Of Islamic Securities) Order 2004 (pdf) 

32 PU (A) 176/2004 Securities Commission (Fees) (Amendment) Regulations 2004 (pdf)

33 PU (A) 121/2004 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) Order 2004 (pdf) 

34 PU (A) 175/2004 Securities Commission (Fees And Charges) (Amendment) Regulations 2004 (pdf) 

35 PU(A) 341/2004 Futures Industry (Otc Ethylene Futures Contract) Order 2004

36 PU (A) 92/2003 Revisions Of Laws (Rectification Of Futures Industry Act 1993) Order 2003

37 PU (A) 376/2003 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption Order 2003 (pdf) 

38 PU (A) 375/2003 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption)(No.3) (Amendment) Order 2003 (pdf)

39 PU (A) 374/2003 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) (No.2) (Amendment) Order 2003 (pdf) 

40 PU (A)314/2002 Securities Industry (Exempt Dealer) (No. 2) Order 2002 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

41 PU (A)17/2002 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 2002 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

42 PU (A) 233/2001 Securities Industry (Reporting Of Substantial Shareholding)(Amendment) Regulations 2001 

43 PU (A) 189/2001 Securities Commission (Levy On Securities Transactions) (Amendment) Order 2001 (pdf)

44 PU (A) 237/2001 Securities Commission (Non-Application Of The Definition Of Debenture) Order 2001 (pdf) 

45 PU (A) 238/2001 Securities Commission (Amendment Of Jadual 2 And Jadual 3) Order 2001 (pdf) 

46 PU (A) 239/2001 Securities Commission (Amendment Of Jadual 4) Order 2001 (pdf) 

47 PU(A) 209/2001 Futures Industry (Licensing Exemption) Order 2001
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

48 PU (A) 160/2000 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 2000 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

49 PU (A) 240/2000 Securities Commission (Criteria For Exercise Of Powers Under Seksyen 32) (Amendment) Order 2000 (pdf) 

50 PU (A) 354/2000 Securities Commission (Modification) Order 2000 (pdf) 

51 PU (A) 239/2000 Securities Commission (Fees) Regulations 2000 (pdf) 

52 PU (A) 238/2000 Securities Commission (Fees And Charges) (Amendment) Regulations 2000 (pdf) 

53 PU (A) 244/2000 Securities Commission (Shelf Registration Scheme For Debentures) Regulations 2000 (pdf) 

54 PU (A) 237/2000 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption)(No.2) Order 2000 (pdf)

55 PU (A) 29/2000 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) Order 2000 (pdf) 

56 PU (A) 180/1999 Securities Industry (Non-Application Of Provision Relating To Insider Trading) Regulations 1999 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

57 PU (A) 253/1999 Securities Industry (Compliance With Approved Accounting Standards) Regulations 1999 (pdf) 

58 PU (A) 396/1999 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption)(No. 3) (Amendment) Order 1999

59 PU (A) 181/1999 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) Order 1999 (pdf) 

60 PU (A) 324/1998 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 1998 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

61 PU (A) 193/1998 Securities Industry (Compensation Fund)(Amendment) Regulations 1998 (pdf) 

62 PU (A) 396/1998 Securities Industry (Reporting Of Substantial Shareholding)(Amendment) Regulations 1998 

63 PU (A) 174/1998 Securities Industry (Reporting Of Substantial Shareholding) Regulations 1998 

64 PU (A) 254/1998 Securities Commission (Collection Of Levies)(Amendment) Rules 1998 (pdf) 

65 PU (A) 124/1998 Securities Commission (Unit Trust Scheme)(Amendment) Regulations 1998 (pdf) 

66 PU (A) 503/1998 Securities Commission (Compoundable Offences) Regulations 1998 (pdf) 

67 PU (A) 500/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) (No. 4) Order 1998 (pdf) 

68 PU (A) 464/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) (No. 3) Order 1998 (pdf) 

69 PU (A) 395/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) (No. 2) Order 1998 (pdf) 

70 PU (A) 325/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Exemption) Order 1998 (pdf) 

71 PU (A) 394/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Purchase By A Company Of Its Own Shares) (Amendment) Regulations 1998 (pdf) 

72 PU (A) 99/1998 Securities Industry (Central Depositories) (Body Corporate Which May Be Appointed As An Authorised Depository Agent Under Paragraph 13(2) (G) Of The Act) Regulations 1998 (pdf) 

73 PU (A) 213/1998 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 1997 Corrigendum (pdf)

74 PU(A) 139/1998 Futures Industry (Variation Of Board Composition) Order 1998 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

75 PU(A) 393/1998 Futures Industry (Licensing Exemption) Order 1998
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

76 PU(A) 392/1998 Futures Industry (Amendment) Regulations 1998 

77 PU (A) 340/1997 Securities Industry (Exempt Stock Market) Order 1997 (pdf) 

78 PU (A) 339/1997 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 1997 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

79 PU (A) 36/1997 Securities Industry (Exempt Fund Manager) Order 1997 (pdf) 

80 PU (A)35/1997 Securities Industry (Compensation Fund) Regulations 1997 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

81 PU (A) 37/1997 Securities Industry (Dealer’s Contract Notes) Regulations 1997 (pdf)
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

82 PU (A) 34/1997 Securities Industry (Deposit) Regulations 1997 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

83 PU (A) 368/1997 Securities Industry (Dealing In Securities) (Amendment) Declaration 1997 (pdf) 

84 PU (A) 338/1997 Securities Industry (Dealing In Securities) Declaration 1997
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

85 PU (A) 336/1997 Securities Commission (Non-Application Of SubSeksyen 32(4) Of The Act)(No. 2) Order 1997

86 PU (A) 249/1997 Securities Commission (Non-Application Of SubSeksyen 32(4) Of The Act) Order 1997 (pdf) 

87 PU (A) 347/1997 Securities Industry (Central Depositories) (Purchase By A Company Of Its Own Shares) Regulations 1997 

88 PU(A) 151/1997 Futures Industry (Specified Exchange) Order 1997

89 PU(A) 150/1997 Futures Industry (Amendment) Regulations 1997

90 PU (A) 116-17/1996 Securities Industry (Recognised Clearing House) Order 1996 (pdf) 

91 PU (A) 21/1996 Securities Industry (Exempt Dealer)(No.2) Order 1996 (pdf)
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

92 PU (A) 20/1996 Securities Industry (Exempt Dealer) Order 1996 (pdf) 
Revoked. Seksyen 387(1) CMSA

93 PU (A) 117/1996 Securities Industry (Licensing Of Fund Manager And Fund Managers Representative) Regulations 1996
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

94 PU (A) 23/1996 Securities Industry (Dealing In Securities) Declaration (No. 2) 1996 (pdf) 
Revoked. Seksyen 388 Jadual 11: CMSA

95 PU (B) 22/1996 Securities Industry (Dealing In Securities) Declaration 1996 (pdf) 
Revoked. Seksyen 387(1) CMSA

96 PU (A) 439/1996 Securities Commission (Unit Trust Scheme) Regulations 1996 (pdf) 
Revoked.

97 PU (A) 513/1996 Securities Industry (Central Depositories) (Foreign Ownership) Regulations 1996 (pdf) 

98 PU (A) 19/1996 Securities Commission (Criteria For Exercise Of Powers Under Seksyen 32) Order 1996 (pdf) 

99 PU (A) 281/1995 Securities Commission (Levy On Securities Transactions) Order 1995 (pdf) 

100 PU(A) 428/1995 Futures Industry (Amendment) Regulations 1995

101