AKTA 632 – AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003

NO.

AKTA/
P.U.(A/B) NO.

TAJUK

TARIKH BERKUAT KUASA

CATATAN

1.

Akta 632

Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003

2 Jan 2004

2.

P.U.(A) 16/2004

Perintah Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) (Penetapan Tarikh Letak Hak) 2004

5 Jan 2004

3.

P.U.(B) 9/2004

Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003 – Penetapan Tarikh Perubahan

5 Jan 2004

4.

P.U.(B) 8/2004

Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003 – Penamaan Suatu Syarikat Penerima Pindahan

5 Jan 2004

5.

P.U.(B) 6/2004

Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa

2 Jan 2004