NO

NO AKTA

TAJUK

BERKUATKUASA

1

A926

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1995

25/11/1995
Kecuali seksyen11 Penggal 2
1/1/1999 – Penggal 2 of Bahagian IV ke dalam Akta Utama
[P.U.(B) 549/98]

2

A1041

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1998

1/11/1998
[P.U.(B) 448/98]

3

A1074

Aktan Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2000

1/7/2000
[P.U.(B) 233/2000]

4

A1149

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2002

12/6/2002
[P.U.(B) 182/2002]

5

A1217

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2003

5/1/2004

6

A1305

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2007

28/9/2007
[P.U.(B) 140/2010]

7

A1369

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2010

1/4/2010
[P.U.(B)141/2010]

8

A1403

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2011

3 /10/12
[ P.U.(B) 517/2011]

9

A1489

Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2015

15/9/2015
[ P.U.(B) 368/2015]

PERINTAH
NO

NO PERINTAH

PERINTAH

BERKUAT KUASA

1

PU(A) 112/2016

Perintah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Pindaan Jadual 1) 2016

27 April 2016

2

PU(A) 322/2009

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Levi ke atas Transaksi Sekuriti)(Pindaan) 2009

1 Januari 2008

3

PU(A) 69/2006

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 4) 2006
4

PU(A) 475/2005

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Penetapan Sekuriti Islam) (Pindaan) 2005

3 Julai 2004

5

PU(A) 469/2005

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Ketidakpakaian Penggal 5 Bahagian IV) 2005
6

PU(A) 344/2005

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 2 Dan Jadual 3) 2005
7

PU(A) 343/2005

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 1) 2005
8

PU(A) 373/2004

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 4) 2004

4 Nov 2004

9

PU(A) 230/2004

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Penetapan Sekuriti Islam) 2004

3 Julai 2004

10

PU(A) 239/2001

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 4) 2001

1 Mac 2001

11

PU(A) 238/2001

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan Jadual 2 Dan Jadual 3) 2001
12

PU(A) 237/2001

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Ketidakpakaian Takrif Debentur) 2001

1 Julai 2001

13

PU(A) 189/2001

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Levi ke atas Transaksi Sekuriti) (Pindaan) 2001

1 Julai 2001

14

PU(A) 354/2000

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Pengubahsuaian) 2000

1 Julai 2000

15

PU(A) 240/2000

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Kriteria Pelaksanaan Kuasa-kuasa di bawah Seksyen 32) (Pindaan) 2000

1 Julai 2000

16

PU(A) 336/1997

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Ketakpakaian Subseksyen 32(4) Akta (No.2) 1997

28 Ogos 1997

17

PU(A) 249/1997

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Ketakpakaian Subseksyen 32(4) Akta 1997

19 Jun 1997

18

PU(A) 19/1996

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Kriteria Perlaksanaan Kuasa-kuasa di bawah seksyen 32) 1996

18 Januari 1996

19

PU(A) 281/1995

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Levi ke atas Transaksi Sekuriti) 1995

1 Julai 1995

20

PU(430)/1993

Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Levi ke atas Transaksi Sekuriti) 1993

1 Januari1994