PERATURAN-PERATURAN

NO.

NO. PERATURAN

TAJUK

BERKUAT KUASA

1. PU(A)  23/2013 Peraturan-Peraturan  Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Debentur Runcit dan Sukuk Runcit) 2013

31 Januari 2013

2. PU(A)  394/1998 Peraturan-Peraturan  Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pembelian Syernya Sendiri Oleh Syarikat)(Pindaan) 1998

1 November 1998

3. PU(A) 99/1998 Peraturan-Peraturan  Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pertubuhan Perbadanan Yang Boleh Dilantik Sebagai Ejen Depositori Diberikuasa Di Bawah Perenggan 13(2)(g) Akta 1998

13 March 1998

4. PU(A) 347/1997 Peraturan-Peraturan  Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pembelian Syernya Sendiri Oleh Syarikat) 1997

1 September 1997

5. PU(A) 513/1996 Peraturan-Peraturan  Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pemunyaan Asing) 1996

10 October 1996

PERINTAH
1. PU(A) 24/2013 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2013

31 Januari 2013

2. PU(A) 124/2008 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 2) 2008

3. PU(A) 123/2008 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2008

4. PU(A) 382/2005 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2005

21 Oct 2005

5. PU(A) 121/2004 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2004

8 April 2004

6. PU(A) 376/2003 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2003

7. PU(A) 375/2003 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 3) 2003

8. PU(A) 374/2003 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 2) 2003

9. PU(A) 237/2000 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 2) 2000

1 Julai  2000

10. PU(A) 29/2000 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2000

1 Januari 2000

11. PU(A) 396/1999 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 3) 1999

2 August 1999

12. PU(A) 181/1999 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 1999

30 April 1999

13. PU(A) 500/1998 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 4) 1998

2 Januari  1999

14. PU(A) 464/1998 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 3) 1998

1 Disember 1998

15. PU(A) 395/1998 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) (No. 2) 1998

1 November 1998

16. PU(A) 325/1998 Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 1998

1 September 1998