• Permohonan bagi Penubuhan Syarikat Pengurusan Dana Asing bawah Skim Khas (pdf)
    (Edisi Semakan Semula: 24 Disember 2007)
    (Tarikh Berkuatkuasa: 1 November 2004)