• Permohonan bagi Penubuhan Syarikat Pembrokeran Saham Asing bawah Skim Khas (pdf)